รักพ่ายที่แก่งสะพือ

ดอกอ้อ ทุ่งทอง, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A#m | D#m |C# F | A#m | A#m |

A#m | Fm |Fm | A#m | A#m |

C# | C# | A#m | A#m |A#m | A#m | A#m | A#m |

น้องไปเที่ยวสงกราC#นต์ที่แก่งสะพืC#แก่งสะพือแต่มื้อนั้น.. A#m | A#mแล้วก็ได้พบกัC#นกับหนุ่มงาC#หล่อถูกใจอยู่ริมแก่ง  A#m | A#mคงเป็นสวรรค์ส่งมA#mา ส่งมA#mหล่อเหลือเกินพ่อแก้มแดง  D#m | D#mเที่ยวสงกรานต์ทุกแA#mห่ง ก็บ่คือA#m..แก่งสะพือคนC#หล่อ..  C#

น้องลาแก่งสะพืC#อ  โอ้ยแก่งสะพืC#ไปเที่ยวช่องเม็กต่อ   A#m | A#mไปผาแต้มยังพ้C#อ  โอ้ยยังพ้C#ชายรูปหล่อตั้งสองครั้ง  A#m | A#mไปเที่ยวที่เขื่อนปากมูA#mล ปากมูA#mเจอเหมือนเดิม มันแปลกจัง   D#m | D#mไม่เป็นอันนอนอันนั่A#mง เด้ออันนั่A#mคิดฮอดจั่งแป๋C#ตาย

A#m | A#m | A#m | A#m |

A#m   แข่งเรือก็ยังเจออ้าC#ย  แห่เทียนก็ยังเจอพี่A#mแข่งเรือก็ยังเจออ้าC#ย  แห่เทียนก็ยังเจอพี่A#mเที่ยวบ่อนได๋กะยังพ้อแต่พี่A#mงึดอีหลี อีนางงึดแA#mท้ เห็นหน้างึดหลายเฮานั่งไหA#mว้ธาตุใหญ่อินแปลงอ้ายนั่งแซA#mงจุดเทียนเฮียงน้องไปหลายหม่A#mองกะยังเจอคือเก่าพ้อบ่อนใด๋A#mกะยังกุมจีบเว้าคือฮักแท้ฮักหลาย.A#m | A#m..

A#m   ปีนี้เที่ยวสงกราC#นต์ที่แก่งสะพือC#อ้ายหอมมือผู้ใด๋นั้น   A#m | A#mกอดเขาแสก ๆ กลางวัC#น โอ้ยกลางวันC#อยากแส้ตีพี่ให้ตาย  A#m | A#mไหนบอกว่าฮักน้อA#mง ฮักน้อA#mพูดทำไมช่างไม่อาย  D#m | D#mเบื่อลมลิ้นผู้ชA#mาย โอ้ยผู้ชาA#mพ่ายรักแล้วหนอC#เรา..

A#m | A#m | A#m | A#m |

A#m   ชอบเขาให้ไปแต่งกับเขC#ฮักเขาอย่าสิมาแต่งน้อA#mชอบเขาให้ไปแต่งกับเขC#ฮักเขาอย่าสิมาแต่งน้อA#mเชิญไปจองคนเอาใจพี่A#mขอเดินหนีจากชีวิตอ้าA#mย คนพ่ายนั่งเหงาเว้าชู้ป่อA#mย น้ำตาตกป๊อกเหงาซ็อกม็อA#mก นั่งเหงาซ็อกเกาย๊อก A#mๆ เกาหัวย๊อก ๆปานถึกน็อA#mค เขามีกิ๊กใหม่เว้ามาเหลือใA#mจเจ้าของเด้เจ้าของเด้...       A#m | A#m | A#m | A#m

C# | C# | A#m | A#m |A#m | A#m | A#m | A#m |