รักพ่ายที่แก่งสะพือ

 ดอกอ้อ ทุ่งทอง รักพ่ายที่แก่งสะพือ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักพ่ายที่แก่งสะพือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง

A#m | D#m |C# F | A#m | A#m |

A#m | Fm |Fm | A#m | A#m |

C# | C# | A#m | A#m |A#m | A#m | A#m | A#m |

น้องไปเที่ยวสงกราC#นต์ที่แก่งสะพืC#แก่งสะพือแต่มื้อนั้น.. A#m | A#mแล้วก็ได้พบกัC#นกับหนุ่มงาC#หล่อถูกใจอยู่ริมแก่ง  A#m | A#mคงเป็นสวรรค์ส่งมA#mา ส่งมA#mหล่อเหลือเกินพ่อแก้มแดง  D#m | D#mเที่ยวสงกรานต์ทุกแA#mห่ง ก็บ่คือA#m..แก่งสะพือคนC#หล่อ..  C#

น้องลาแก่งสะพืC#อ  โอ้ยแก่งสะพืC#ไปเที่ยวช่องเม็กต่อ   A#m | A#mไปผาแต้มยังพ้C#อ  โอ้ยยังพ้C#ชายรูปหล่อตั้งสองครั้ง  A#m | A#mไปเที่ยวที่เขื่อนปากมูA#mล ปากมูA#mเจอเหมือนเดิม มันแปลกจัง   D#m | D#mไม่เป็นอันนอนอันนั่A#mง เด้ออันนั่A#mคิดฮอดจั่งแป๋C#ตาย

A#m | A#m | A#m | A#m |

A#m   แข่งเรือก็ยังเจออ้าC#ย  แห่เทียนก็ยังเจอพี่A#mแข่งเรือก็ยังเจออ้าC#ย  แห่เทียนก็ยังเจอพี่A#mเที่ยวบ่อนได๋กะยังพ้อแต่พี่A#mงึดอีหลี อีนางงึดแA#mท้ เห็นหน้างึดหลายเฮานั่งไหA#mว้ธาตุใหญ่อินแปลงอ้ายนั่งแซA#mงจุดเทียนเฮียงน้องไปหลายหม่A#mองกะยังเจอคือเก่าพ้อบ่อนใด๋A#mกะยังกุมจีบเว้าคือฮักแท้ฮักหลาย.A#m | A#m..

A#m   ปีนี้เที่ยวสงกราC#นต์ที่แก่งสะพือC#อ้ายหอมมือผู้ใด๋นั้น   A#m | A#mกอดเขาแสก ๆ กลางวัC#น โอ้ยกลางวันC#อยากแส้ตีพี่ให้ตาย  A#m | A#mไหนบอกว่าฮักน้อA#mง ฮักน้อA#mพูดทำไมช่างไม่อาย  D#m | D#mเบื่อลมลิ้นผู้ชA#mาย โอ้ยผู้ชาA#mพ่ายรักแล้วหนอC#เรา..

A#m | A#m | A#m | A#m |

A#m   ชอบเขาให้ไปแต่งกับเขC#ฮักเขาอย่าสิมาแต่งน้อA#mชอบเขาให้ไปแต่งกับเขC#ฮักเขาอย่าสิมาแต่งน้อA#mเชิญไปจองคนเอาใจพี่A#mขอเดินหนีจากชีวิตอ้าA#mย คนพ่ายนั่งเหงาเว้าชู้ป่อA#mย น้ำตาตกป๊อกเหงาซ็อกม็อA#mก นั่งเหงาซ็อกเกาย๊อก A#mๆ เกาหัวย๊อก ๆปานถึกน็อA#mค เขามีกิ๊กใหม่เว้ามาเหลือใA#mจเจ้าของเด้เจ้าของเด้...       A#m | A#m | A#m | A#m

C# | C# | A#m | A#m |A#m | A#m | A#m | A#m |คอร์ดเพลง รักพ่ายที่แก่งสะพือ ดอกอ้อ ทุ่งทอง

เนื้อเพลง รักพ่ายที่แก่งสะพือ ดอกอ้อ ทุ่งทองน้องไปเที่ยวสงกรานต์ที่แก่งสะพือ แก่งสะพือแต่มื้อนั้น แล้วก็ได้พบกันกับหนุ่มงาม หล่อถูกใจอยู่ริมแก่ง คงเป็นสวรรค์ส่งมา ส่งมา หล่อเหลือเกินพ่อแก้มแดง เที่ยวสงกรานต์ทุกแห่ง ก็บ่คือ แก่งสะพือคนหล่อ น้องลาแก่งสะพือ โอ้ยแก่งสะพือ ไปเที่ยวช่องเม็กต่อ ไปผาแต้มยังพ้อ โอ้ยยังพ้อ ชายรูปหล่อตั้งสองครั้ง ไปเที่ยวที่เขื่อนปากมูล ปากมูล เจอเหมือนเดิม มันแปลกจัง ไม่เป็นอันนอนอันนั่ง เด้ออันนั่ง คิดฮอดจั่งแป๋ตาย แข่งเรือก็ยังเจออ้าย แห่เทียนก็ยังเจอพี่ แข่งเรือก็ยังเจออ้าย แห่เทียนก็ยังเจอพี่ เที่ยวบ่อนได๋กะยังพ้อแต่พี่ งึดอีหลี อีนางงึดแท้ เห็นหน้างึดหลาย เฮานั่งไหว้ธาตุใหญ่อินแปลง อ้ายนั่งแซงจุดเทียนเฮียงน้อง ไปหลายหม่องกะยังเจอคือเก่า พ้อบ่อนใด๋กะยังกุมจีบเว้า คือฮักแท้ฮักหลาย ปีนี้เที่ยวสงกรานต์ที่แก่งสะพือ อ้ายหอมมือผู้ใด๋นั้น กอดเขาแสกๆกลางวัน โอ้ยกลางวัน อยากแส้ตีพี่ให้ตาย ไหนบอกว่าฮักน้อง ฮักน้อง พูดทำไมช่างไม่อาย เบื่อลมลิ้นผู้ชาย โอ้ยผู้ชาย พ่ายรักแล้วหนอเรา ชอบเขาให้ไปแต่งกับเขา ฮักเขาอย่าสิมาแต่งน้อง ชอบเขาให้ไปแต่งกับเขา ฮักเขาอย่าสิมาแต่งน้อง เชิญไปจองคนเอาใจพี่ ขอเดินหนีจากชีวิตอ้าย คนพ่ายนั่งเหงา เว้าชู้ป่อย น้ำตาตกป๊อก เหงาซ็อกม็อก นั่งเหงาซ็อก เกาย๊อกๆเกาหัวย๊อกๆปานถึกน็อค เขามีกิ๊กใหม่ เว้ามาเหลือใจเจ้าของเด้ เจ้าของเด้