รู้ดีว่าไม่ดี

 Getsunova Youngohm แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รู้ดีว่าไม่ดี Getsunova เก็ตสึโนวา feat. Youngohm ยังโอม

Am | F |G | Em |

Am ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็นF ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่นG จะให้เธEmอสนใจ คงไม่ง่ายAm ฉันเข้าใจว่าเราห่างกันแค่ไหนF ฉันเข้าใจว่าเธออยู่สูงเท่าไหร่G จะรักเธEmอ คงเป็นไปได้ยาก

F  ทั้งทั้งที่รู้ตัGว..ว่าควรยอมตัดใจEm   ทั้งทั้งที่รู้ตัAmว..ว่าเธอนั้นแสนไกลF   แต่ใจG..ยังอยากให้เธอรัG

รู้ดีไม่ดีสักอย่Fาง  รู้ดีGว่าเรามันต่าEmแต่ฉันAmอยากขอโอกาFส โปรดเธGออย่าจากCไปเพราะคนEmไม่ดีสักอย่FางอยากขอGสัญญาจะทำEmทุกทาAmให้เธอรู้F คน ๆ นี้ ว่ามันมีค่าGมากพอที่จะรักเธอ

F G | Em Am |F G | C Em |

F G | Em Am |F | G |

Am  แม้ไม่มีข้อดีอย่างใครที่ไหนF  แม้ไม่มีคำคมบอกเธอเท่าไหร่G  แต่หัวใEmจที่ฉันมีพร้อมให้เธอAm  ขอเวลาให้ฉันได้ทำให้รู้F  ขอเวลาให้ฉันได้ลองพิสูจGน์  อย่าพึ่งเมิEmน แล้วเดินจากฉันไป

* | ** |

F G | Em Am |F | G |

เธอไม่แคAmร์ เธอไม่สน เธอไม่เอาถ้าดูแค่ภายนอFก ยังไม่ลึก ไม่ใช่เราเธออย่าพึ่งตัดสินGกันไปก่อนขอแค่ได้คุยแค่ได้บอEmถ้ามันไม่ใช่เราค่อยว่ากันใหม่Amฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็Fฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่Gแต่ฉันก็รู้ตัวดี ว่าฉันไม่Emได้ดีแต่เธอต้องลองซักที คนดีG

** | ** |

F G | Em Am || F G | C Em |F G | Em Am || F | G | Am | Am |คอร์ดเพลง รู้ดีว่าไม่ดี Getsunova เก็ตสึโนวา feat. Youngohm ยังโอม

เนื้อเพลง รู้ดีว่าไม่ดี Getsunova feat. Youngohmฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น จะให้เธอสนใจ คงไม่ง่าย ฉันเข้าใจว่าเราห่างกันแค่ไหน ฉันเข้าใจว่าเธออยู่สูงเท่าไหร่ จะรักเธอ คงเป็นไปได้ยาก ทั้งทั้งที่รู้ตัวว่าควรยอมตัดใจ ทั้งทั้งที่รู้ตัวว่าเธอนั้นแสนไกล แต่ใจยังอยากให้เธอรัก รู้ดีไม่ดีสักอย่าง รู้ดีว่าเรามันต่าง แต่ฉันอยากขอโอกาส โปรดเธออย่าจากไป เพราะคนไม่ดีสักอย่าง อยากขอสัญญาจะทำทุกทาง ให้เธอรู้ คนๆนี้ ว่ามันมีค่ามากพอที่จะรักเธอ แม้ไม่มีข้อดีอย่างใครที่ไหน แม้ไม่มีคำคมบอกเธอเท่าไหร่ แต่หัวใจที่ฉันมีพร้อมให้เธอ ขอเวลาให้ฉันได้ทำให้รู้ ขอเวลาให้ฉันได้ลองพิสูจน์ อย่าพึ่งเมิน แล้วเดินจากฉันไป เธอไม่แคร์ เธอไม่สน เธอไม่เอา ถ้าดูแค่ภายนอก ยังไม่ลึก ไม่ใช่เรา เธออย่าพึ่งตัดสินกันไปก่อน ขอแค่ได้คุยแค่ได้บอก ถ้ามันไม่ใช่เราค่อยว่ากันใหม่ ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น แต่ฉันก็รู้ตัวดี ว่าฉันไม่ได้ดี แต่เธอต้องลองซักที คนดี