สมองสั่งใจ

 กี้ พงษ์ศักดิ์ สมองสั่งใจ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สมองสั่งใจ กี้ พงษ์ศักดิ์

Eadd9 E |

มีEบ่จักเรื่องดอก.. ที่หัวใจG#mของอ้ายสิจำนั่นกะคืF#m7อว่า เรื่องของเฮาสองBคนแต่เจ้Aาคงบ่อยากจำAm  จั่งถิ่มอ้ายไปG#m ฮ้องไห้จนเสียC#mคนน้อF#mงคงมีเหตุผF#7ล อ้ายเข้าBใจ..

สิบ่AโทษไผG#m..  โทษหัวใจเจ้าขอC#mให้เซาฮัAกบ่ได้ดอกน้อF#7ง  อ้ายเฮ็ดBบ่ไBsus4 | Bด้..

ยังฮักบ่ลืAmaj7ม.. ยังคึดฮอดบ่เG#m7ซา..ยังฮักคือเก่F#mา.. ตั้งแต่มื้อBที่เฮาเลิEกกัน..E7ยังบ่มีไAผ.. สมองสั่งใG#mจบ่ให้ลืมเจ้C#mยังฮัF#mกคือเก่า ลืมเจ้าBบ่ได้อีหลีE

B |

สิดนส่ำใด๋E.. อ้ายกะยังสิรG#mอ้าF#mยมีเรื่องสิขอเจ้าแหน่ได้Bบ่ให้น้อAงกลับมาฮักกัAmน  แค่นี้G#mที่อ้ายอยากขC#mที่ผ่านมF#mากะส่างมันเนBาะ อ้ายจำบ่ไEด้

* | ** |

ยังฮัF#mกคือเก่า ลืมเจ้าBบ่ได้อีหลีEคอร์ดเพลง สมองสั่งใจ กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง สมองสั่งใจ กี้ พงษ์ศักดิ์มีบ่จักเรื่องดอก ที่หัวใจของอ้ายสิจำ นั่นกะคือว่า เรื่องของเฮาสองคน แต่เจ้าคงบ่อยากจำ จั่งถิ่มอ้ายไป ฮ้องไห้จนเสียคน น้องคงมีเหตุผล อ้ายเข้าใจ สิบ่โทษไผ โทษหัวใจเจ้าของ ให้เซาฮักบ่ได้ดอกน้อง อ้ายเฮ็ดบ่ได้ ยังฮักบ่ลืม ยังคึดฮอดบ่เซา ยังฮักคือเก่า ตั้งแต่มื้อที่เฮาเลิกกัน ยังบ่มีไผ สมองสั่งใจบ่ให้ลืมเจ้า ยังฮักคือเก่า ลืมเจ้าบ่ได้อีหลี สิดนส่ำใด๋ อ้ายกะยังสิรอ อ้ายมีเรื่องสิขอเจ้าแหน่ได้บ่ ให้น้องกลับมาฮักกัน แค่นี้ที่อ้ายอยากขอ ที่ผ่านมากะส่างมันเนาะ อ้ายจำบ่ได้ ยังฮักคือเก่า ลืมเจ้าบ่ได้อีหลี