สมองสั่งใจ

 ยศ นนทกรณ์ สมองสั่งใจ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สมองสั่งใจ ยศ นนทกรณ์

A | G#m C#m |F#m B | E |

มีEบ่จักเรื่องดอก.. ที่หัวใจG#mของอ้ายสิจำนั่นกะคืF#mอว่า เรื่องของเฮาสอBงคนเจ้Aาคงบ่อยากจำ จั่งถิ่มอ้ายไG#mป ฮ้องไห้จนเสียC#mคนน้อF#mงคงมีเหตุผF#ล อ้ายเข้าใBจ..

สิบ่AโทษไผG#m..  โทษหัวใจเจ้าขอC#mให้เซาฮัAกบ่ได้ดอกน้อF#mง  อ้ายเฮ็ดBบ่ได้..  B

ยังฮักบ่ลืAม.. ยังคึดฮอดบ่เG#mซา..ยังฮักคือเก่F#mา.. ตั้งแต่มื้อBที่เฮาเลิกEกันยังบ่มีไผA.. สมองสั่งใG#mจบ่ให้ลืมเจ้C#mยังฮัF#mกคือเก่า ลืมเจ้าBบ่ได้อีหลีE

A | G#m |F#m B | E |A | G#m C#m |F#m A | B | B |

สิดนส่ำใด๋E.. อ้ายกะยังG#mสิรออ้าF#mยมีเรื่องสิขอเจ้าแหน่ได้Bบ่ให้น้อAงกลับมาฮักกัAmน  แค่นี้G#mที่อ้ายอยากขC#mที่ผ่านมF#mากะส่างมันเนBาะ อ้ายจำEบ่ได้

* | ** | ** |

ยังฮัF#mกคือเก่า ลืมเจ้าBบ่ได้อีหลี

A#m | G#m C#m | F#m B | E || E |คอร์ดเพลง สมองสั่งใจ ยศ นนทกรณ์

เนื้อเพลง สมองสั่งใจ ยศ นนทกรณ์มีบ่จักเรื่องดอก ที่หัวใจของอ้ายสิจำ นั่นกะคือว่า เรื่องของเฮาสองคน เจ้าคงบ่อยากจำ จั่งถิ่มอ้ายไป ฮ้องไห้จนเสียคน น้องคงมีเหตุผล อ้ายเข้าใจ สิบ่โทษไผ โทษหัวใจเจ้าของ ให้เซาฮักบ่ได้ดอกน้อง อ้ายเฮ็ดบ่ได้ ยังฮักบ่ลืม ยังคึดฮอดบ่เซา ยังฮักคือเก่า ตั้งแต่มื้อที่เฮาเลิกกัน ยังบ่มีไผ สมองสั่งใจบ่ให้ลืมเจ้า ยังฮักคือเก่า ลืมเจ้าบ่ได้อีหลี สิดนส่ำใด๋ อ้ายกะยังสิรอ อ้ายมีเรื่องสิขอเจ้าแหน่ได้บ่ ให้น้องกลับมาฮักกัน แค่นี้ที่อ้ายอยากขอ ที่ผ่านมากะส่างมันเนาะ อ้ายจำบ่ได้ ยังฮักคือเก่า ลืมเจ้าบ่ได้อีหลี