สมองสั่งใจ

ยศ นนทกรณ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A | G#m C#m |F#m B | E |

มีEบ่จักเรื่องดอก.. ที่หัวใจG#mของอ้ายสิจำนั่นกะคืF#mอว่า เรื่องของเฮาสอBงคนเจ้Aาคงบ่อยากจำ จั่งถิ่มอ้ายไG#mป ฮ้องไห้จนเสียC#mคนน้อF#mงคงมีเหตุผF#ล อ้ายเข้าใBจ..

สิบ่AโทษไผG#m..  โทษหัวใจเจ้าขอC#mให้เซาฮัAกบ่ได้ดอกน้อF#mง  อ้ายเฮ็ดBบ่ได้..  B

ยังฮักบ่ลืAม.. ยังคึดฮอดบ่เG#mซา..ยังฮักคือเก่F#mา.. ตั้งแต่มื้อBที่เฮาเลิกEกันยังบ่มีไผA.. สมองสั่งใG#mจบ่ให้ลืมเจ้C#mยังฮัF#mกคือเก่า ลืมเจ้าBบ่ได้อีหลีE

A | G#m |F#m B | E |A | G#m C#m |F#m A | B | B |

สิดนส่ำใด๋E.. อ้ายกะยังG#mสิรออ้าF#mยมีเรื่องสิขอเจ้าแหน่ได้Bบ่ให้น้อAงกลับมาฮักกัAmน  แค่นี้G#mที่อ้ายอยากขC#mที่ผ่านมF#mากะส่างมันเนBาะ อ้ายจำEบ่ได้

* | ** | ** |

ยังฮัF#mกคือเก่า ลืมเจ้าBบ่ได้อีหลี

A#m | G#m C#m | F#m B | E || E |