สัญญาหมาบ่แดก

 เต๊ะ ตระกูลตอ ลำเพลิน วงศกร สัญญาหมาบ่แดก ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สัญญาหมาบ่แดก เต๊ะ ตระกูลตอ ft.ลำเพลิน วงศกร

F |

สัญญาหมาบ่เเดA#ก  สัญญาCหาสิเเตกหยัFสัญญาเเล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่Gmาง  ฟ้าส่าCงบ่ผ่าหัวเเFท้คำเว้าว่าฮักจั่งสั่นจั่งซี่A#  คำเว้าCว่ามีผู้เดียวนิเเหFคำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดเเGmท้ตอเเหCล บ่ต้องมาว่าสัญญF

สัญญาหมาบ่เเดA#ก  สัญญาCหาสิเเตกหยัFสัญญาเเล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่Gmาง  ฟ้าส่าCงบ่ผ่าหัวเเFท้คำเว้าว่าฮักจั่งสั่นจั่งซี่A#  คำเว้าCว่ามีผู้เดียวนิเเหAmคำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดเเGmท้ตอเเหCล บ่ต้องมาว่าสัญญF

พอเเล้ว บ่เซื่อเเล้วคำสัญญGmา.. โอ้..โอCย...สัญญาหมาบ่เเดFคอร์ดเพลง สัญญาหมาบ่แดก เต๊ะ ตระกูลตอ ft.ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง สัญญาหมาบ่แดก เต๊ะ ตระกูลตอ ft.ลำเพลิน วงศกรสัญญาหมาบ่เเดก สัญญาหาสิเเตกหยัง สัญญาเเล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง ฟ้าส่างบ่ผ่าหัวเเท้ คำเว้าว่าฮักจั่งสั่นจั่งซี่ คำเว้าว่ามีผู้เดียวนิเเหม คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดเเท้ ตอเเหล บ่ต้องมาว่าสัญญา สัญญาหมาบ่เเดก สัญญาหาสิเเตกหยัง สัญญาเเล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง ฟ้าส่างบ่ผ่าหัวเเท้ คำเว้าว่าฮักจั่งสั่นจั่งซี่ คำเว้าว่ามีผู้เดียวนิเเหม คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดเเท้ ตอเเหล บ่ต้องมาว่าสัญญา พอเเล้ว บ่เซื่อเเล้วคำสัญญา โอ้โอย สัญญาหมาบ่เเดก