เศษหนึ่งส่วนเกิน

  กวาง จิรพรรณ   เพชร สหรัตน์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เศษหนึ่งส่วนเกิน เพชร สหรัตน์ feat. กวาง จิรพรรณ

C | Em |Am | Em |F G | C G/B Am |Dm G | C | G |

เฮCาสามคน.. ต้องมีไผEmสักคนที่เป็นคนเสียใจมันต้องมีAmคนพ่าย ต้องมีคนได้..กินน้ำEmตาบ่แม่นเฮาFคนนี้ กะต้องเป็นเขาคนนั้น ที่ต้อEmงจากลาแค่คิดDmขึ้นมา หัวใจมันทรมGาน.. สิเลือกทางไหนCดี

แนCมหน่วยตา..คล้ายเจ้าบอกว่Emาเฮาต้องเป็นยอมคนเจ็บมันเย็Amบบ่ได้ มันซ่อมแซมบ่ได้ เมื่อใจEmหมุ่นหรือต้องเป็นเฮFาคนนี้ที่แพ้เขาคนนั้นทั้งเจ็Emบและทั้งสูAmตัวถ่วDmงของเขาและคุGณ สายตาบอกว่าฉัC

เป็นได้Dmแค่เพียงส่วนเกินที่บังเอิญEmจะเคยแอบเผลอใจสุดท้าFยกะต้องมีไผที่ใจเธอต้อGงการ

เศษหนึ่งส่วนเกิCน เจ็บเหลือเกิG/Bนที่ต้องเป็นฉัAmเกือบนอGนดิ้นตายอยู่ตรงFนั้น เมื่อฉัGนคือคนที่โดนCทิ้งยอมรับC7 รู้ตัวว่าแพ้F  และขอขอบคุGณ..ที่ทำให้ฉัCนรู้จักคำว่G/BารักจริAmส่วนเกิDmนสมควรโดนทิ้Gง เข้าใจ ฉันเข้Cาใจเศษหนึ่งส่วนเกินคงต้อDmงไป.. G  ให้พ้นใจของสอCงคน

Dm G | C |Dm G | C |

F G | Em Am |Dm G | C | G |

* | ** | ** |

Dm Em | Fm || Em |คอร์ดเพลง เศษหนึ่งส่วนเกิน เพชร สหรัตน์ feat. กวาง จิรพรรณ

เนื้อเพลง เศษหนึ่งส่วนเกิน เพชร สหรัตน์ feat.กวาง จิรพรรณเฮาสามคน ต้องมีไผสักคนที่เป็นคนเสียใจ มันต้องมีคนพ่าย ต้องมีคนได้กินน้ำตา บ่แม่นเฮาคนนี้ กะต้องเป็นเขาคนนั้น ที่ต้องจากลา แค่คิดขึ้นมา หัวใจมันทรมาน สิเลือกทางไหนดี แนมหน่วยตา คล้ายเจ้าบอกว่าเฮาต้องเป็นยอมคนเจ็บ มันเย็บบ่ได้ มันซ่อมแซมบ่ได้ เมื่อใจหมุ่น หรือต้องเป็นเฮาคนนี้ที่แพ้เขาคนนั้น ทั้งเจ็บและทั้งสูน ตัวถ่วงของเขาและคุณ สายตาบอกว่าฉัน เป็นได้แค่เพียงส่วนเกิน ที่บังเอิญจะเคยแอบเผลอใจ สุดท้ายกะต้องมีไผที่ใจเธอต้องการ เศษหนึ่งส่วนเกิน เจ็บเหลือเกินที่ต้องเป็นฉัน เกือบนอนดิ้นตายอยู่ตรงนั้น เมื่อฉันคือคนที่โดนทิ้ง ยอมรับ รู้ตัวว่าแพ้ และขอขอบคุณ ที่ทำให้ฉันรู้จักคำว่ารักจริง ส่วนเกินสมควรโดนทิ้ง เข้าใจ ฉันเข้าใจ เศษหนึ่งส่วนเกินคงต้องไป ให้พ้นใจของสองคน