ถ้าฉันหายไป (Skyline)

 ถ้าฉันหายไป ถ้าฉันหายไป (Skyline) เอิ๊ต ภัทรวี สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ้าฉันหายไป (Skyline) เอิ๊ต ภัทรวี

G# | D#/G |C# | C# |

ปลG#ายขอบฟ้D#/Gา.. ห่างC#ไกล... C#ฉัG#น..ทำได้D#/G.. แค่มอC#งดู... C#

ต่อให้เดิG#นเข้าไปเท่าไรก็ยังห่างไม่D#/Gว่านานเท่าไรก็ไม่ต่าง เหมือนเธอC#แหละฉัน.. C#ที่ยิ่งเดิG#นเข้าไปเท่าไรยิ่งไกลห่างดูD#/Gเหมือนระยะทางที่มียังคงไกลC#เท่าเดิม .C#.

ก็ไม่A#m | Cmรู้..                ต้องเดินอีกไกA#mลแค่ไหน.. G#อ่อนล้A#mาไปทั้งหัวCmใจ...    A#m | G#

ถ้าวันหนึ่งฉัG#น..หายไD#/Gอยากรู้เหลือเกินว่าเธFmอนั้นจะรู้สึกบ้างไหFmเห็นฉันC#บ้างไหมในสายตาหรือฉันC#ไม่เคยจะมีค่าอะไD# | D#

ถ้าหากว่าฉัG#น..หายไปD#/Gจะมีสักครั้งบ้างไหFmมที่เธอรู้สึกว่าเสียFmใจก็ไม่รู้C#ฉันต้องก้าวเดินต่อไปไหมหรือว่าฉันC#นั้นก็ควรจะหยุดเอาไว้แค่นี้D#แค่ตรงที่ไกลเท่าเดิม

G# | D#/G |C# | C# |

G# | D#/G |C# | C# |

* | ** | *** |

F#7 |คอร์ดเพลง ถ้าฉันหายไป (Skyline) เอิ๊ต ภัทรวี

เนื้อเพลง ถ้าฉันหายไป (Skyline) เอิ๊ต ภัทรวีปลายขอบฟ้า ห่างไกล ฉันทำได้ แค่มองดู ต่อให้เดินเข้าไปเท่าไรก็ยังห่าง ไม่ว่านานเท่าไรก็ไม่ต่าง เหมือนเธอแหละฉัน ที่ยิ่งเดินเข้าไปเท่าไรยิ่งไกลห่าง ดูเหมือนระยะทางที่มียังคงไกลเท่าเดิม ก็ไม่รู้ ต้องเดินอีกไกลแค่ไหน อ่อนล้าไปทั้งหัวใจ ถ้าวันหนึ่งฉันหายไป อยากรู้เหลือเกินว่าเธอนั้นจะรู้สึกบ้างไหม เห็นฉันบ้างไหมในสายตา หรือฉันไม่เคยจะมีค่าอะไร ถ้าหากว่าฉันหายไป จะมีสักครั้งบ้างไหมที่เธอรู้สึกว่าเสียใจ ก็ไม่รู้ฉันต้องก้าวเดินต่อไปไหม หรือว่าฉันนั้นก็ควรจะหยุดเอาไว้แค่นี้ แค่ตรงที่ไกลเท่าเดิม