ถ้าฉันหายไป (Skyline)

ถ้าฉันหายไป, เอิ๊ต ภัทรวี, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

G# | D#/G |C# | C# |

ปลG#ายขอบฟ้D#/Gา.. ห่างC#ไกล... C#ฉัG#น..ทำได้D#/G.. แค่มอC#งดู... C#

ต่อให้เดิG#นเข้าไปเท่าไรก็ยังห่างไม่D#/Gว่านานเท่าไรก็ไม่ต่าง เหมือนเธอC#แหละฉัน.. C#ที่ยิ่งเดิG#นเข้าไปเท่าไรยิ่งไกลห่างดูD#/Gเหมือนระยะทางที่มียังคงไกลC#เท่าเดิม .C#.

ก็ไม่A#m | Cmรู้..                ต้องเดินอีกไกA#mลแค่ไหน.. G#อ่อนล้A#mาไปทั้งหัวCmใจ...    A#m | G#

ถ้าวันหนึ่งฉัG#น..หายไD#/Gอยากรู้เหลือเกินว่าเธFmอนั้นจะรู้สึกบ้างไหFmเห็นฉันC#บ้างไหมในสายตาหรือฉันC#ไม่เคยจะมีค่าอะไD# | D#

ถ้าหากว่าฉัG#น..หายไปD#/Gจะมีสักครั้งบ้างไหFmมที่เธอรู้สึกว่าเสียFmใจก็ไม่รู้C#ฉันต้องก้าวเดินต่อไปไหมหรือว่าฉันC#นั้นก็ควรจะหยุดเอาไว้แค่นี้D#แค่ตรงที่ไกลเท่าเดิม

G# | D#/G |C# | C# |

G# | D#/G |C# | C# |

* | ** | *** |

F#7 |