ส่วนเกิน

Peacemaker, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

Am | Em |Am | Em |

ฉัAmนคนนี้ กับเขาคนนั้น ต่างกันEmเธอรู้ดีAmนที่ดี กับคนที่รัก ต่างกัGนเธอรู้ไหCเขDmาที่เธอผูกพัGน  กับฉัCนที่เธอหมดใFทำDmยังไงก็คงไม่เหมือนเก่G

เป็Amนส่วนเกินในชีวิตเธอ ที่เธอEmไม่ต้องการทำAmอะไร ให้ไปเท่าไร แต่กลาGยเป็นรำคาCคำพูDmดที่คอยกดดัGน  บีบคั้Cนฉันมาเนิ่นนาFก็พอDmจะรู้ว่าเธอต้องการเลือกใคG

ฉันก็คFงไม่ทน..ฝืนเธGอต่อไปเมื่อรักEmไม่เป็นอย่างฝัAmขอให้เรFาจบลงแค่นั้Dmน เมื่อเธอ..ไม่มีGฉันในหัวใจ

หยุดความรักCเอาไว้เท่านี้พอก่อนดีไหEmม ถ้าใจอ่อนล้าอย่ามัวเสีFยเวลากับรักเดิม ๆ ที่เธGอไม่มั่นใจหากยิ่งฝืCนจะยิ่งเจ็บช้ำ ยิ่งตอกยิ่งย้ำEmให้ยิ่งปวดใAยิ่งฝืDmนยิ่งห่างไกล  ถึงครFmาวต้องตัดใจG..เสียที

C |

* | ** | *** |

F G | Em Am |F Dm | G |

*** |

C | A |

ยิ่งฝืDmนยิ่งห่างไกล  ถึงครFmาวต้องตัดใจG..เสียทีC