ส่วนเกิน

 Peacemaker สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ส่วนเกิน Peacemaker บอย พีซเมกเกอร์

Am | Em |
Am | Em |

ฉัAmนคนนี้ กับเขาคนนั้น ต่างกันEmเธอรู้ดีAmนที่ดี กับคนที่รัก ต่างกัGนเธอรู้ไหCเขDmาที่เธอผูกพัGน  กับฉัCนที่เธอหมดใFทำDmยังไงก็คงไม่เหมือนเก่G

เป็Amนส่วนเกินในชีวิตเธอ ที่เธอEmไม่ต้องการทำAmอะไร ให้ไปเท่าไร แต่กลาGยเป็นรำคาCคำพูDmดที่คอยกดดัGน  บีบคั้Cนฉันมาเนิ่นนาFก็พอDmจะรู้ว่าเธอต้องการเลือกใคG

ฉันก็คFงไม่ทน..ฝืนเธGอต่อไปเมื่อรักEmไม่เป็นอย่างฝัAmขอให้เรFาจบลงแค่นั้Dmน เมื่อเธอ..ไม่มีGฉันในหัวใจ

หยุดความรักCเอาไว้เท่านี้พอก่อนดีไหEmม ถ้าใจอ่อนล้าอย่ามัวเสีFยเวลากับรักเดิม ๆ ที่เธGอไม่มั่นใจหากยิ่งฝืCนจะยิ่งเจ็บช้ำ ยิ่งตอกยิ่งย้ำEmให้ยิ่งปวดใAยิ่งฝืDmนยิ่งห่างไกล  ถึงครFmาวต้องตัดใจG..เสียที

C |

* | ** | *** |

F G | Em Am |
F Dm | G |

*** |

C | A |

ยิ่งฝืDmนยิ่งห่างไกล  ถึงครFmาวต้องตัดใจG..เสียทีCคอร์ดเพลง ส่วนเกิน Peacemaker (พีซเมกเกอร์)

เนื้อเพลง ส่วนเกิน Peacemaker บอย พีซเมกเกอร์ฉันคนนี้ กับเขาคนนั้น ต่างกันเธอรู้ดี คนที่ดี กับคนที่รัก ต่างกันเธอรู้ไหม เขาที่เธอผูกพัน กับฉันที่เธอหมดใจ ทำยังไงก็คงไม่เหมือนเก่า เป็นส่วนเกินในชีวิตเธอ ที่เธอไม่ต้องการ ทำอะไร ให้ไปเท่าไร แต่กลายเป็นรำคาญ คำพูดที่คอยกดดัน บีบคั้นฉันมาเนิ่นนาน ก็พอจะรู้ว่าเธอต้องการเลือกใคร ฉันก็คงไม่ทนฝืนเธอต่อไป เมื่อรักไม่เป็นอย่างฝัน ขอให้เราจบลงแค่นั้น เมื่อเธอไม่มีฉันในหัวใจ หยุดความรักเอาไว้เท่านี้ พอก่อนดีไหม ถ้าใจอ่อนล้า อย่ามัวเสียเวลากับรักเดิมๆที่เธอไม่มั่นใจ หากยิ่งฝืนจะยิ่งเจ็บช้ำ ยิ่งตอกยิ่งย้ำให้ยิ่งปวดใจ ยิ่งฝืนยิ่งห่างไกล ถึงคราวต้องตัดใจเสียที ยิ่งฝืนยิ่งห่างไกล ถึงคราวต้องตัดใจเสียที