เธอเปลี่ยนไป

  เธอเปลี่ยนไป   Syam   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอเปลี่ยนไป Syam

C | G E |Am F | C G |

มันเกิดอะไรCในใจระหว่างเราแต่ละวัG/Bนดูเธอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือFนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอC G..ไม่อยากจะคอCยระแวงและไว้ใจไม่อยากจะกลG/Bายมาคอยต้องถามเธอไม่ใช่Fเป็นคนงี่เง่าอะไรแบบนั้Cน ไม่ใช่Gเลย..   G#dim

บางครั้Amง.. เธอGเหมือนยังคิดถึงFใครและในGทุกครั้Amง.. ก็ดูGเหมือนเธอไม่ได้Fฟังว่าฉันพูดอะไร...    C | G F G

ไม่บอกก็รู้Cว่าเธอนั้นเปลี่ยEmนไปเธอคิดDmถึงใครกันบ้าง..Emวันนี้Fอะไรก็ไม่แEmน่ซักอย่าง แล้วฉัDmนจะทำอย่างไร F Gก็ได้แต่รัCกทั้งใจให้กับเธEmอ  แต่ฉันDmจะทำไงได้.. EmวันไหFนถ้าโดนเธอทิ้Emงเมื่อไหร่จะหDmนีจะไปกับใคGรก็แล้วแต่เธอ

F | C G |

ไม่เคยจะตาCมไปเจอ ยังต้องเจอเจอว่าเธEmอยังคุยยังคบใครไม่รู้Fทำไมที่ฉันต้องเจอเสมอ.C G.พยายาCมทำใจอยู่เรื่อยมาก็แต่ละคG/Bนเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอทั้ง ๆF ที่ดูไปแล้วมันเกินกว่านั้Cน..มาก ๆG เลย..   G#dim

* | ** |

C | Em | Dm | G |C | Em | Dm F | G |

** |

F Em Dm | C G |

ก็อยากจะหDmนีจะไปกับใคFmรก็แล้วแต่เธCคอร์ดเพลง เธอเปลี่ยนไป Syam SIAM

เนื้อเพลง เธอเปลี่ยนไป Syamมันเกิดอะไรในใจระหว่างเรา แต่ละวันดูเธอไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนคนเดิมที่ฉันเชื่อใจเสมอ ไม่อยากจะคอยระแวงและไว้ใจ ไม่อยากจะกลายมาคอยต้องถามเธอ ไม่ใช่เป็นคนงี่เง่าอะไรแบบนั้น ไม่ใช่เลย บางครั้ง เธอเหมือนยังคิดถึงใคร และในทุกครั้ง ก็ดูเหมือนเธอไม่ได้ฟัง ว่าฉันพูดอะไร ไม่บอกก็รู้ว่าเธอนั้นเปลี่ยนไป เธอคิดถึงใครกันบ้าง วันนี้อะไรก็ไม่แน่ซักอย่าง แล้วฉันจะทำอย่างไร ก็ได้แต่รักทั้งใจให้กับเธอ แต่ฉันจะทำไงได้ วันไหนถ้าโดนเธอทิ้งเมื่อไหร่ จะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอ ไม่เคยจะตามไปเจอ ยังต้องเจอ เจอว่าเธอยังคุยยังคบใคร ไม่รู้ทำไมที่ฉันต้องเจอเสมอ พยายามทำใจอยู่เรื่อยมา ก็แต่ละคนเป็นเพียงแค่เพื่อนเธอ ทั้งๆที่ดูไปแล้วมันเกินกว่านั้นมากๆเลย ก็อยากจะหนีจะไปกับใครก็แล้วแต่เธอ