ที่จริงเราไม่ได้รักกัน

The Rube, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ที่จริงเราไม่ได้รักกัน The Rube

Amออเอิงเอย...รักใครก็รักไป ไม่สนใจGลืมหรือไง ป็นใคร..ก่อนหน้าFนั้นเราไม่เคยจะให้ใจ..รู้จักกันD#จริง ๆ นั้น ไม่รักกันไปก่อนจะเสีDยใจ

Am7 Em7 | Dm7 |Am7 Em7 | Dm7 |Am7 Em7 | Dm7 |Am7 Em7 | Dm7 |

Am7  วันเวลาที่เรEm7าได้เคียงชิดใกDm7ล้  วันเวลาที่เราห่างกันแสนไกลAm7  วันเวลาเหล่านั้Em7นได้ทำให้เสียDm7ใจ  และสุขใจพร้อมกันAm7  วันเวลาที่เธEm7อจูงมือฉันเดิDm7  ทำให้เรานั้นเพลินจนเราเคลิ้มไปAm7  ทำให้เรานั้นลืมEm7ว่าเรานั้นเคยDm7เป็นใคร ที่ไม่รู้จักกัน

Am7 Em7 | Dm7 |Am7 Em7 | Dm7 |

Am7  ทำอะไรให้กัEm7นไปจนมากมาDm7  ทำอะไร ๆ ก็คิดถึงกันAm7  ทำให้ในวันนี้Em7ที่ใจฉันเริ่มDm7หวั่น  และอยากจะพูดไปAm7  ว่าคนที่คอยประคอEm7งอยู่เคียงข้างกัDm7  มีแต่เธอเท่านั้น และฉันซึ้งใจAm7  แต่ลืมหรือเปล่าว่าเรEm7าที่จริงนั้นเป็Dm7นแค่ใคร..  ที่ไม่รู้จักกัน..

เอFย.. ที่แท้ไม่แน่ใEmอาจจะหลงไปA#maj7ด้วยแรงผลักดันหัวใจเท่านั้G

ที่จริงเราไม่ได้รัCกกัน เราก็แค่หลDmงไปเคลิบเคลิ้มไปกับควาEmมประทับใจ..ในแต่ละวัFหากเราGลองมาคิAmดดี ๆ ทบทวนอีกซัGmกทีจะรู้C7ที่จริงเราไม่Fได้รักกัEmก็แค่ควDmามผูกพัGนเท่านั้นเอง

Am7 Em7 | Dm7 |Am7 Em7 | Dm7 |

Am7  คำว่ารักที่พูดEm7มันจนมากไDm7  จนมันเริ่มทำลายอะไรของเราAm7  ความรู้สึกดี ๆEm7 ที่มีก็เริ่มDm7เก่า  และเปลี่ยนเป็นเศร้าใจAm7  คงต้องโทษเวลาEm7ที่มันเนิ่นนาDm7  ทำให้เราสราญจนลืมหายใจAm7  ทำให้เรานั้นลืมEm7ว่าเรานั้นเคยเDm7ป็นใคร.. ที่ไม่Gรู้จักกัน

* | ** |

Am  คนที่เธอนั้นมองหามีอD7ยู่  คนที่เขานั้นพร้อมเดินเคียงคู่F  มองหาเขาดู คนที่มีEmอยู่ ที่ไม่ใช่ฉัน

Am7 | Am7 |Am7 | Am7 |

Am7 | Dm7 |Am7 | Dm7 |Am7 | Dm7 |F | G |

ที่จริงเราไม่ได้รัAmกกัน เราก็แค่หลE/G#งไปเคลิบเคลิ้GมไปกับควาD/F#มประทับใจ..ในแต่ละวัDmหากเราลอEmงมาคิดAmดี ๆ ทบทวนอีกซัGmกทีจะรู้C7ที่จริงเราไม่Fได้รักกัEmก็แค่ควDmามผูกพัGนเท่านั้นเอง

ที่จริงเราไม่ได้รักกัน...

C | Dm |Em | F G |Am | Gm C7 |F Em |

ก็แค่ควDmามผูกพัGนเท่านั้นเอC