ทางไกลใจใกล้กัน

The Rube, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทางไกลใจใกล้กัน The Rube

รักAฉันเอง หมดใจให้เธอแล้ว..

A | F#m |Dmaj7 C#m | Bm E |

F#m E/G# | A B |D C#m | Bm E |

ด้วยระยะAทาง.. ที่กาAงกั้นไว้ทำให้หัวF#mใจ.. ถูกเติมEด้วยความคิดถึงรอนับวันDmaj7เวลา..ทุก ๆ DmM7นาที จะพC#mบกันอีกครั้F#mงนึงเมื่อวันนั้Bmนได้มาถึEง  เราคงสุAขใจ

รู้ดีว่าเจEอกัน อีกไม่นาน..ต้องห่าF#mงกันอีกทีด้วยควาC#mมจำเป็นที่สองคน ก็มีF#mด้วยกันทั้งนั้นรู้ว่าจาBmกกัน..ไม่เท่าไร.. จะพC#mบเจออีกครั้งไม่มีข้อแม้Dเรื่องระยะทาง ระหว่าEงสองใจ

มีแต่คนว่าพบAกันเพื่อจากมีแต่คนว่ารัF#mกกันเพื่อเลิกแต่ฉันDmaj7..และเธC#mอ..ต่างจาBmกคนทั่วไEถ้าห่างกันเพียงแค่เพรAาะระยะทางไม่ได้ทำให้รัEmกสองเรAาเหือดหาDmaj7ย..           Fmaj7 Eห่างไกC#mลกันสักเท่F#mาไรยิ่งทำให้สBmอง..    หัC#mว..     ใDmaj7จ...  ได้ใกEล้..กัA

เปรียบความรักAเรา.. เป็นดัAงต้นไม้อาจไม่สูF#mงใหญ่.. แต่ยังไงEก็เป็นของเธอกับฉันไม่ต้องให้Dmaj7ใครมาพร่ำDmM7บอก.. ว่าสอC#mงเราจะรัF#mกกันจากวันนี้Bmมีเพียงแต่ฉัEนและเธอเสมAอไป

คิดดูว่าทำEไมล่ะสองใจ..ที่ไกF#mลกันคนละฟ้าผ่านวัC#mนและคืนกี่ช่วงเวลา กว่าจะมF#mาคู่เคียงดั่งฝันรักไม่เปลี่ยBmนเลย ไม่น้อยลง  กลับล้C#mนเต็มอีกครั้งไม่มีข้อแม้Dเรื่องระยะทาง ระหว่าEงสองใจ

** |

E | F#m |Bm C#m |Dmaj7 E |

ไม่มีคำว่าพAบกันเพื่อจากไม่มีคำว่ารักF#mกันเพื่อเลิกเมื่อฉัDmaj7น..และเธC#mอ.. ต่างจBmากคนทั่Eวไปถ้าห่างกันเพียงแค่เพราะระยะAทางก็ไม่ได้ทำให้รัEmกสองเรAาเหือดหาDmaj7ย..           Fmaj7 Eห่างไกC#mลกันสักเท่F#mาไรยิ่งทำให้สอBmง..    หัC#mว..     ใDmaj7จ...  อยู่ใกEล้..กัA

รัAกฉันเอง หมดใจให้เธอแล้วรัF#mกของเธอล่ะเป็นเหมือนฉันไหมรัDmaj7กฉันมีแต่เธC#mอ ไม่ให้ใคร ใBmจทั้งใจฉัEนมีแต่เธอแล้วรัF#mกฉันเองหมดใจให้เธอแล้วรักE/G#ของเธอล่ะเป็นเหมือนฉันไหมรัDmaj7กฉันมีแต่เธFmaj7อ ไม่ให้Eใครห่างไกC#mลกันสักเท่F#mาไหร่ยิ่งทำให้สอBmง..    หัC#mว..     ใDmaj7จ...  อยู่ใกEล้..กัA

ขอบฟ้C#mา..  ทะเF#mลกั้นไว้ไม่อาจจะขวBmาง..  สC#mอง..     ใDmaj7จ..   ให้รัEก.. กัAน..