เกลียด

  เกลียด   The Yers   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เกลียด The Yers

A# | Am |Dm | C |

A# | Am |Dm | C |

A# | Am |Dm | C |

A#  พยายามจะลืมทุก ๆAm เรื่องราวDm  พยายามจะโยนและทิ้CงมันไปA#  คนหนึ่งคนจะทำให้ฉัAmนเสียใจได้แค่ไDm | Cหน...

แค่คนที่เขA#าเข้ามา และทิ้Amงกันไปแค่คนที่เขDmาไม่รักหมดทั้งใจCคอยเตือนและย้ำA#หัวใจตัวเองทุกวัAmให้เดินต่อDm | Cไป

แต่ยังเกลียดตัวเองที่ยังA#คงคิดถึงเธอและยังคAmงละเมอถึงเธอเกลียดที่ยัDmงต้องการพบเจอทุก ๆC วันเกลียดความคิA#ดข้างในหัวใจที่ไม่ยอAmมจะเดินหนีไปจากความรักDmที่เคยเสียใจเพราะเธCฉันไม่เข้าใจ

A# | Am |Dm | C |

A# | Am |Dm | C |

* | ** | ** |

A# | Am | Dm | C | ( x.. )คอร์ดเพลง เกลียด The Yers

เนื้อเพลง เกลียด The Yersพยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว พยายามจะโยนและทิ้งมันไป คนหนึ่งคนจะทำให้ฉันเสียใจได้แค่ไหน แค่คนที่เขาเข้ามา และทิ้งกันไป แค่คนที่เขาไม่รักหมดทั้งใจ คอยเตือนและย้ำหัวใจตัวเองทุกวัน ให้เดินต่อไป แต่ยังเกลียดตัวเองที่ยังคงคิดถึงเธอ และยังคงละเมอถึงเธอ เกลียดที่ยังต้องการพบเจอทุกๆวัน เกลียดความคิดข้างในหัวใจ ที่ไม่ยอมจะเดินหนีไป จากความรักที่เคยเสียใจเพราะเธอ ฉันไม่เข้าใจ