เกลียด

The Yers, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

A# | Am |Dm | C |

A# | Am |Dm | C |

A# | Am |Dm | C |

A#  พยายามจะลืมทุก ๆAm เรื่องราวDm  พยายามจะโยนและทิ้CงมันไปA#  คนหนึ่งคนจะทำให้ฉัAmนเสียใจได้แค่ไDm | Cหน...

แค่คนที่เขA#าเข้ามา และทิ้Amงกันไปแค่คนที่เขDmาไม่รักหมดทั้งใจCคอยเตือนและย้ำA#หัวใจตัวเองทุกวัAmให้เดินต่อDm | Cไป

แต่ยังเกลียดตัวเองที่ยังA#คงคิดถึงเธอและยังคAmงละเมอถึงเธอเกลียดที่ยัDmงต้องการพบเจอทุก ๆC วันเกลียดความคิA#ดข้างในหัวใจที่ไม่ยอAmมจะเดินหนีไปจากความรักDmที่เคยเสียใจเพราะเธCฉันไม่เข้าใจ

A# | Am |Dm | C |

A# | Am |Dm | C |

* | ** | ** |

A# | Am | Dm | C | ( x.. )