ตอนมีไม่รักษา

 ตอนมีไม่รักษา เปิดเกมส์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตอนมีไม่รักษา เปิดเกมส์ TMG

A | A |

ฉันทำAอะไรลงไป  ทิ้Eงสิ่งที่สำคัญได้มารู้F#mค่ามัน.. ก็ตอนเป็นขอEงคนอื่นโง่จนเกินAให้อภัย  มาเสียดาEยอยากจะได้คืนตอนที่กลาF#mยเป็นของคนอื่น เพิ่งมารู้Eสึก

เห็นเขาจัDบ เขาลูEบ..เห็นเขาจูC#mบ เขาหอมF#m..ก็ได้แต่ทำDท่าทีเป็นไม่ยอมไม่รู้ไปหึEงไปหวงอะไรเขา.. E

ตอนมีไม่คิดจะรักAษา  มาเห็นค่าอะไรเอาตอF#mนนี้ตอนทิ้งบอกเขาว่าไม่Dดี  ตอนนี้ทำทีจะเป็Eนจะตายตอนเธอรักก็ทำเป็นไม่Aสนสมน้ำหน้าไอ้คนไม่เอF#mาไหนทำมาหึงมาหวง ทำมาเสีDยดายจะมารักอะไรเอาตอนEนี้(ตอนที่เธอเป็นของคนอื่น)

D | C#m |D | E |

* | ** |

D | C#m |D | A |

Bm | C#m |D | E |

* | ** |

ตอนมีไม่คิดจะรักAษาอยากตบหน้าตัวเองแรง ๆF#m สักทีที่มันโง่Dไม่รักดีE..  ที่มันโง่Dทิ้งเธอให้ไปEมี.. คนอื่น..

D | Dm | A |คอร์ดเพลง ตอนมีไม่รักษา เปิดเกมส์ TMG

เนื้อเพลง ตอนมีไม่รักษา เปิดเกมส์ TMGฉันทำอะไรลงไป ทิ้งสิ่งที่สำคัญ ได้มารู้ค่ามัน ก็ตอนเป็นของคนอื่น โง่จนเกินให้อภัย มาเสียดายอยากจะได้คืน ตอนที่กลายเป็นของคนอื่น เพิ่งมารู้สึก เห็นเขาจับ เขาลูบ เห็นเขาจูบ เขาหอม ก็ได้แต่ทำท่าทีเป็นไม่ยอม ไม่รู้ไปหึงไปหวงอะไรเขา ตอนมีไม่คิดจะรักษา มาเห็นค่าอะไรเอาตอนนี้ ตอนทิ้งบอกเขาว่าไม่ดี ตอนนี้ทำทีจะเป็นจะตาย ตอนเธอรักก็ทำเป็นไม่สน สมน้ำหน้าไอ้คนไม่เอาไหน ทำมาหึงมาหวง ทำมาเสียดาย จะมารักอะไรเอาตอนนี้ ตอนที่เธอเป็นของคนอื่น ตอนมีไม่คิดจะรักษา อยากตบหน้าตัวเองแรงๆสักที ที่มันโง่ไม่รักดี ที่มันโง่ทิ้งเธอให้ไปมี คนอื่น