ตอนมีไม่รักษา

เปิดเกมส์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตอนมีไม่รักษา เปิดเกมส์ TMG

A | A |

ฉันทำAอะไรลงไป  ทิ้Eงสิ่งที่สำคัญได้มารู้F#mค่ามัน.. ก็ตอนเป็นขอEงคนอื่นโง่จนเกินAให้อภัย  มาเสียดาEยอยากจะได้คืนตอนที่กลาF#mยเป็นของคนอื่น เพิ่งมารู้Eสึก

เห็นเขาจัDบ เขาลูEบ..เห็นเขาจูC#mบ เขาหอมF#m..ก็ได้แต่ทำDท่าทีเป็นไม่ยอมไม่รู้ไปหึEงไปหวงอะไรเขา.. E

ตอนมีไม่คิดจะรักAษา  มาเห็นค่าอะไรเอาตอF#mนนี้ตอนทิ้งบอกเขาว่าไม่Dดี  ตอนนี้ทำทีจะเป็Eนจะตายตอนเธอรักก็ทำเป็นไม่Aสนสมน้ำหน้าไอ้คนไม่เอF#mาไหนทำมาหึงมาหวง ทำมาเสีDยดายจะมารักอะไรเอาตอนEนี้(ตอนที่เธอเป็นของคนอื่น)

D | C#m |D | E |

* | ** |

D | C#m |D | A |

Bm | C#m |D | E |

* | ** |

ตอนมีไม่คิดจะรักAษาอยากตบหน้าตัวเองแรง ๆF#m สักทีที่มันโง่Dไม่รักดีE..  ที่มันโง่Dทิ้งเธอให้ไปEมี.. คนอื่น..

D | Dm | A |