อย่าให้เขาฮู้เด้อ

ไผ่ พงศธร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อย่าให้เขาฮู้เด้อ ไผ่ พงศธร

F#m | C#m |D | E |

D E | C#m F#m |D | E |

เป็นหยัAงคือเฮ็ดแนวนี้  มันบ่ดีC#m.. ฮู้บ่เมื่อเฮาDเมิดทางหย่างต่อ แล้วเจ้ากะพ้อAคนใหม่เจ้ายังเฮ็F#mดปานเฮาบ่ได้เลิกกันออกอากาC#mรจนเกินเลยไปเฮ็ดคือยังDฮักหลาย เฮ็ดปานว่Bmาอ้ายนั้นยังสำEคัญ

บ่ลืมกัBmน อ้ายขอบใจอ้ายซึ้งหลC#mาย  แต่อ้ายF#mหวั่นในฐานะDคนเคยฮักกันอ้ายอยากสิเตือBmนด้วยความห่วงใยE

อย่าให้เขAาฮู้เด้อ อ้ายเคยEเป็นไผ..ในหัวใF#mจของเจ้าอย่าให้เขAาฮู้เด้อ ว่าเรื่อEงของเฮา..เป็นมF#mาจังใด๋ย่านเจ้DากับเขาเลิกกัEย่านเขาพาC#mลถิ่มป๋า เพราะบ่F#mไว้ใจบ่อยาBmกให้เจ้าเสียใจE.. คือจังอ้ายเคยAเจอมา

อยู่กับAความจริงมื้อนี้ ลืมมันสC#mา..เมื่อวานอ้ายเป็นDแค่คนหย่างผ่าน  อ้ายเป็นแค่คนAเมิดค่าสักมื้อนึF#mงอ้ายคงสิทำใจได้  ถึงสิดC#mน สิใช้เวลาตั้งใจฮักDเขาสา บ่ต้องคึดเฮาเคยเป็นหยังEกัน

* | ** |

Bm F#m | Bm C#m |D E | A |

D E | C#m F#m |D E | A |

* | ** |

บ่อยาBmกให้เจ้าเสียใจE.. คือจังอ้ายเคยAเจอมา