ยันหว่างเลยไอ่สอง

 ปู่จ๋าน ลองไมค์ ยันหว่างเลยไอ่สอง แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

F#m | G#m |A | B |

E | B | C#m | A |E | B | C#m | A B |

F#m | G#m |A | B |

เธอบอEกว่าขับมอไซต์มันไม่ไฉไลBเหมือนกับนั่งเบนซ์เกงในC#mฉันก็เป็นเชื้อราสังคังข้างขAา ลามมาจุดซ่อนเร้นวัน ๆE ฉันก็เอาแต่เมา นั่งดื่มเหล้าขาBว ไม่มีว่างเว้นมือถืC#mอสามร้อยเก้าสิบ ถ่ายรูปไม่ชัAด เธอไม่คอมเม้น

ตอนเช้Eาฉันไม่มีเวลาด้วยเหตุเพราะว่Bา ฉันต้องไปชนไก่ตอนเที่ยC#mงฉันต้องกลับมานอนตอนเย็นเตะบอAลกับเพื่อนคนใหม่หัวค่ำEฉันก็ติดสังสรรค์ พอตกดึกนั้Bนฉันก็มีที่ไปยันหว่างอยู่กัC#mบไอ่สอง แล้วถามว่าน้อAงทิ้งพี่ทำไม

ลอF#mงถามใจของเธอ ว่าด้วG#mยเหตุอันใดทำไมAเธอทิ้งฉันไป  ให้จำBเอาไว้ เธอ..

โปรดช่วEยตอบฉันที ว่าฉัBนมันไม่ดีตรงไหนทำไมเธอต้อC#mงทิ้งฉันไป ไม่เหลืAอเยื่อใยอันใดเลยมีEเพียงไอสองน้องชาBย ที่คอยเข้าใจกอดคC#mอและเคียงข้างกาย ในวันAที่ฉันนั้นยังเหงาใจ

F#m | G#m |A | B |

เธอบอEกอยากได้ดอกไม้แต่ฉันไม่อยากได้B เลยไปซื้อคาบูเปลี่ยนขอC#mบเปลี่ยนโช๊คใส้กรองสาวเห็นแล้วมอAง เธอต้องคอยดูเวฟร้อEยถอดเฟรมแล้วเด้ออาร์มติดสติ๊กเกอBร์ว่า I Love Youปาดเบาะแล้วหุ้C#mมหนังใหม่นะมันเก๋มันไก๋Aนะแม่โฉมตรู

พลาดแล้Eวที่บอกเลิกพี่เพราะความเจ็บนี้Bพี่เริ่มจะชินถ้าน้อC#mงนั้นจะบอกเลิกพี่แล้วหลังจากนี้Aใครจะเกาะน้องกินถ้าน้อEงนั้นจะรักกับพี่ เดี๋ยวบอกแม่พี่Bให้ไปขายที่ดินจะเลิกกับพี่C#mทำไม หนะไม่เข้าใAจไม่เข้าใจจริง ๆ

F#m | G#m |A | B |

F#m | G#m |A | B |

* | ** | ** |

F#m | G#m | A | B || E |คอร์ดเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

เนื้อเพลง ยันหว่างเลยไอ่สอง PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)เธอบอกว่าขับมอไซต์ มันไม่ไฉไลเหมือนกับนั่งเบนซ์ เกงในฉันก็เป็นเชื้อรา สังคังข้างขา ลามมาจุดซ่อนเร้น วันๆฉันก็เอาแต่เมา นั่งดื่มเหล้าขาว ไม่มีว่างเว้น มือถือสามร้อยเก้าสิบ ถ่ายรูปไม่ชัด เธอไม่คอมเม้น ตอนเช้าฉันไม่มีเวลา ด้วยเหตุเพราะว่า ฉันต้องไปชนไก่ ตอนเที่ยงฉันต้องกลับมานอน ตอนเย็นเตะบอลกับเพื่อนคนใหม่ หัวค่ำฉันก็ติดสังสรรค์ พอตกดึกนั้นฉันก็มีที่ไป ยันหว่างอยู่กับไอ่สอง แล้วถามว่าน้องทิ้งพี่ทำไม ลองถามใจของเธอ ว่าด้วยเหตุอันใด ทำไมเธอทิ้งฉันไป ให้จำเอาไว้ เธอ โปรดช่วยตอบฉันที ว่าฉันมันไม่ดีตรงไหน ทำไมเธอต้องทิ้งฉันไป ไม่เหลือเยื่อใยอันใดเลย มีเพียงไอสองน้องชาย ที่คอยเข้าใจ กอดคอและเคียงข้างกาย ในวันที่ฉันนั้นยังเหงาใจ เธอบอกอยากได้ดอกไม้ แต่ฉันไม่อยากได้ เลยไปซื้อคาบู เปลี่ยนขอบเปลี่ยนโช๊คใส้กรอง สาวเห็นแล้วมอง เธอต้องคอยดู เวฟร้อยถอดเฟรมแล้วเด้อ อาร์มติดสติ๊กเกอร์ว่า I Love You ปาดเบาะแล้วหุ้มหนังใหม่ นะมันเก๋มันไก๋นะแม่โฉมตรู พลาดแล้วที่บอกเลิกพี่ เพราะความเจ็บนี้พี่เริ่มจะชิน ถ้าน้องนั้นจะบอกเลิกพี่ แล้วหลังจากนี้ใครจะเกาะน้องกิน ถ้าน้องนั้นจะรักกับพี่ เดี๋ยวบอกแม่พี่ให้ไปขายที่ดิน จะเลิกกับพี่ทำไม หนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆ