อายหมา

 ต้นอ้อ บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อายหมา บ.เบิ้ล สามร้อย Feat.ต้นอ้อ

C G/B | Am G |

C | Em |Dm G | C G |

หากไม่รัCก อย่าทำแบบนี้Emหากไม่มีAmจริงใจสักเท่Emาใดมันเจ็Fบนะโว้ย มันเจ็Emบรู้หม้ายเล่นมาหาDmยทั้งที่.. รักGอยู่

ก็ไม่รู้Cรักลวง  รักเEmล่นแต่ที่เห็Amนแรก ๆ  แสEmนดีที่ไม่Fได้กัน  คุยกันEmหูจี้รักพันโน้Dmนพันนี้..  G  ยังจำได้Cไหม

ความรู้สึDmกดี ๆ ที่ให้EmไปมันหมดไปFกับความเฉยCชาอยากจะบิDmดรถเครื่อง แล้วให้ชนEmข้างฝาอายหมFา มันทำไม่ลGง...    G

ก่อนจะรักใคFร ทีนี้แลให้Gดีว่าคนหรือผีEmกันแน่..ที่เข้าAmมาจะไม่เจ็Dmบและไม่ขายหน้Gา.. อายหมามันCหลาว.. C7ก็ต้องยอมรัFบว่าฉันนั้นโง่Gเองง่ายเอEmงเจ็บเอง  ไม่ต้องAmโทษใครปฏิญาDmณแฟนคนต่อไปG.. ต้องไม่ง่ายCเอง

G |

* | ** | *** |

F G | Em Am |Dm G | C C7 |

F G | Em Am |A# | G |

** | *** | *** |

F G | Em Am || Dm G | C || C |คอร์ดเพลง อายหมา บ.เบิ้ล สามร้อย Feat.ต้นอ้อ

เนื้อเพลง อายหมา บ.เบิ้ล สามร้อย Feat.ต้นอ้อหากไม่รัก อย่าทำแบบนี้ หากไม่มีจริงใจสักเท่าใด มันเจ็บนะโว้ย มันเจ็บรู้หม้าย เล่นมาหายทั้งที่ รักอยู่ ก็ไม่รู้รักลวง รักเล่น แต่ที่เห็นแรกๆแสนดี ที่ไม่ได้กัน คุยกันหูจี้ รักพันโน้นพันนี้ ยังจำได้ไหม ความรู้สึกดีๆที่ให้ไป มันหมดไปกับความเฉยชา อยากจะบิดรถเครื่อง แล้วให้ชนข้างฝา อายหมา มันทำไม่ลง ก่อนจะรักใคร ทีนี้แลให้ดี ว่าคนหรือผีกันแน่ที่เข้ามา จะไม่เจ็บและไม่ขายหน้า อายหมามันหลาว ก็ต้องยอมรับว่าฉันนั้นโง่เอง ง่ายเองเจ็บเอง ไม่ต้องโทษใคร ปฏิญาณแฟนคนต่อไป ต้องไม่ง่ายเอง