ออเจ้าเอย (Ost.บุพเพสันนิวาส)

 พีท พล ออเจ้าเอย ออเจ้าเอย (Ost.บุพเพสันนิวาส) ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ออเจ้าเอย Ost.บุพเพสันนิวาส พีท พล

Fm A# | Gm Cm |Fm A# | D# D#7 |G# | Gm Cm |Em A# | C# | A# |

G#อเจ้าเอGmย...    Fm   เคยรู้A#หรือไม่D#..ตรงนี้GmยังมีใคCmร...     Fm   ฤทัยห่วงA#หาG#อเจ้าเอGmย...    Fm   งามประกาA#ยนภาD#ขอมอGmงไม่ยอมนิทCmรา  ขอชื่นตFmา..ให้พี่A#..ชื่นD#ใจ.. A#

กลัวฉันกลัD#วว่าจันทร์จะลาจากฟ้าไกGmกลัวฉันกลัCmวว่าใจจะขาดเมื่อร้างลGmกลัวฉันกลัG#วออเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้GmกลัวชะตFmาจะมาพรากเรA#

เพียงลับตD#า กระวนกระวายและร้อนรGmเพียงมืดมCmน พี่จะทานทนได้รึเปGmล่าเพียD#7งยิ้มมG#า หัวใจเบิกบานคลายทุกข์เศGmร้าเราหนอFmเรา.. A#   คะนึงถึงออเจ้าเอD#

Fm | D# |C# | A# | A# |G# | Gm |Fm A# | D# |Gm | Cm |Fm | A# |

Fm | D# |C# | A# | A# |G# | Gm |Fm A# | D# |Gm | Cm |Fm A# | D# | A# |

* | ** |

G# | Gm | C7 |

เราหนอFmเรา.. A#   คะนึงถึงออเจ้าเอD#ย..คอร์ดเพลง ออเจ้าเอย Ost.บุพเพสันนิวาส พีท พล

เนื้อเพลง ออเจ้าเอย Ost.บุพเพสันนิวาส พีท พลออเจ้าเอย เคยรู้หรือไม่ ตรงนี้ยังมีใคร ฤทัยห่วงหา ออเจ้าเอย งามประกายนภา ขอมองไม่ยอมนิทรา ขอชื่นตาให้พี่ชื่นใจ กลัวฉันกลัวว่าจันทร์จะลาจากฟ้าไกล กลัวฉันกลัวว่าใจจะขาดเมื่อร้างลา กลัวฉันกลัวออเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้า กลัวชะตาจะมาพรากเรา เพียงลับตา กระวนกระวายและร้อนรน เพียงมืดมน พี่จะทานทนได้รึเปล่า เพียงยิ้มมา หัวใจเบิกบานคลายทุกข์เศร้า เราหนอเรา คะนึงถึงออเจ้าเอย เราหนอเรา คะนึงถึงออเจ้าเอย