ออเจ้าเอย (Ost.บุพเพสันนิวาส)

พีท พล, ออเจ้าเอย, แนวเพลง: ลูกกรุง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Fm A# | Gm Cm |Fm A# | D# D#7 |G# | Gm Cm |Em A# | C# | A# |

G#อเจ้าเอGmย...    Fm   เคยรู้A#หรือไม่D#..ตรงนี้GmยังมีใคCmร...     Fm   ฤทัยห่วงA#หาG#อเจ้าเอGmย...    Fm   งามประกาA#ยนภาD#ขอมอGmงไม่ยอมนิทCmรา  ขอชื่นตFmา..ให้พี่A#..ชื่นD#ใจ.. A#

กลัวฉันกลัD#วว่าจันทร์จะลาจากฟ้าไกGmกลัวฉันกลัCmวว่าใจจะขาดเมื่อร้างลGmกลัวฉันกลัG#วออเจ้าจะไกลไม่เห็นหน้GmกลัวชะตFmาจะมาพรากเรA#

เพียงลับตD#า กระวนกระวายและร้อนรGmเพียงมืดมCmน พี่จะทานทนได้รึเปGmล่าเพียD#7งยิ้มมG#า หัวใจเบิกบานคลายทุกข์เศGmร้าเราหนอFmเรา.. A#   คะนึงถึงออเจ้าเอD#

Fm | D# |C# | A# | A# |G# | Gm |Fm A# | D# |Gm | Cm |Fm | A# |

Fm | D# |C# | A# | A# |G# | Gm |Fm A# | D# |Gm | Cm |Fm A# | D# | A# |

* | ** |

G# | Gm | C7 |

เราหนอFmเรา.. A#   คะนึงถึงออเจ้าเอD#ย..