เอาที่สบายใจ

 เอาที่สบายใจ Morning Soon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เอาที่สบายใจ Morning Soon

G | Bm  |C Bm | Am D |

หลาGยที..ที่เธอทำฉันให้เสียBmใจ..เท่าไรGไม่เคยสนC   ไม่ใช่ฉันมีควาBmมอดทน..มาAmกเกินใคDร และก็..หลาGยที..ที่เธอทำฉันเจ็บแทBmบตาย แต่ทนเก็บเอาไว้C   สิ่งที่ฉันมักพูดBmออกไป..ให้AmเธอฟัD

คือฉันไม่ได้เจ็Cบ  ฉันไม่ได้ปวBmฉันไม่ได้รวAmดไม่ได้ร้าDว..อะไGฉันยังคงอCยู่..   ฉันยังคงทนรัBmบไหวไม่เป็นไAmร   ปล่อยฉัD

อยากจะทำGอะไรก็เชิญอยากจะเดิBmนไปไกลแสนไกเอาที่เธCอสุข เอาที่เธอสBmบายใจ  ฉันAmไม่เป็นไรทั้งนั้DอยากจะทำGอะไรก็เชิญหากบังเอิFญเธอมองข้ามไปGไม่เป็นไรCหรอก  ขอให้เธอBmเข้าใจฉันAmไม่เป็นไร  ฉันDไม่เป็นไรจริง ๆ(G)

G | G D |

น้ำGตาที่เคยรินไหลจากหัวBmใจ  มันคงจะชิGนชาC    ถูกทำร้ายเสียเกินBmเยียวยา  มาAmกเกินไปDสิ่งที่..ฉันGมี ก็มีแต่รักที่แห้Bmงตาย แต่ทนเก็บเอาไว้C    สิ่งที่ฉันมักพูดBmออกไป..ให้AmเธอฟัD

* |

อยากจะทำGอะไรก็เชิญอยากจะเดิBmนไปไกลแสนไกเอาที่เธCอสุข เอาที่เธอสBmบายใจ  ฉันAmไม่เป็นไรทั้งนั้DอยากจะทำGอะไรก็เชิญหากบังเอิFญเธอมองข้ามไปGไม่เป็นไรCหรอก  ขอให้เธอBmเข้าใจฉันAmไม่เป็นไร  ก็บอกว่าฉัDนไม่เป็นไร

อยากจะทำCอะไรก็เชิญหากบังเอิญBmเธอมองข้ามไปไม่เป็นไรAmหรอก  ขอให้เธอBmเข้าใจฉันCไม่เป็นไร  ก็บอกว่าฉันDไม่เป็นไรจริง ๆ

G | Bm  |C Bm | Am D |G |คอร์ดเพลง เอาที่สบายใจ Morning Soon

เนื้อเพลง เอาที่สบายใจ Morning Soonหลายทีที่เธอทำฉันให้เสียใจเท่าไรไม่เคยสน ไม่ใช่ฉันมีความอดทนมากเกินใคร และก็ หลายทีที่เธอทำฉันเจ็บแทบตาย แต่ทนเก็บเอาไว้ สิ่งที่ฉันมักพูดออกไปให้เธอฟัง คือฉันไม่ได้เจ็บ ฉันไม่ได้ปวด ฉันไม่ได้รวดไม่ได้ร้าวอะไร ฉันยังคงอยู่ ฉันยังคงทนรับไหว ไม่เป็นไร ปล่อยฉัน อยากจะทำอะไรก็เชิญ อยากจะเดินไปไกลแสนไกล เอาที่เธอสุข เอาที่เธอสบายใจ ฉันไม่เป็นไรทั้งนั้น อยากจะทำอะไรก็เชิญ หากบังเอิญเธอมองข้ามไป ไม่เป็นไรหรอก ขอให้เธอเข้าใจ ฉันไม่เป็นไร ฉันไม่เป็นไรจริงๆน้ำตาที่เคยรินไหลจากหัวใจ มันคงจะชินชา ถูกทำร้ายเสียเกินเยียวยา มากเกินไป สิ่งที่ฉันมี ก็มีแต่รักที่แห้งตาย แต่ทนเก็บเอาไว้ สิ่งที่ฉันมักพูดออกไปให้เธอฟัง อยากจะทำอะไรก็เชิญ อยากจะเดินไปไกลแสนไกล เอาที่เธอสุข เอาที่เธอสบายใจ ฉันไม่เป็นไรทั้งนั้น อยากจะทำอะไรก็เชิญ หากบังเอิญเธอมองข้ามไป ไม่เป็นไรหรอก ขอให้เธอเข้าใจ ฉันไม่เป็นไร ก็บอกว่าฉันไม่เป็นไร อยากจะทำอะไรก็เชิญ หากบังเอิญเธอมองข้ามไป ไม่เป็นไรหรอก ขอให้เธอเข้าใจ ฉันไม่เป็นไร ก็บอกว่าฉันไม่เป็นไรจริงๆ