เบิดแล้วบ้อฮัก

ข้าวทิพย์ ธิดาดิน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G | Em |C | D |G |

เคยโพสต์ เคยแท็Gก.. ถึงDน้องอยู่ประEm DจำไปไสCมาไส..กะเอิ้นกะถาม ปานอยู่DนำกันเทียGวไลน์ว่าคิดฮอด.. มาจอDดหน้าจอทุกวันคำคมEmอมยิ้ม  แคปชันหวาน ๆอ้ายกะCส่งมาให้อ่าDน.. อยู่บ่เซG Dา..

แต่ตอนนี้Gบ่ฮู้เป็นหยัDหลาย ๆ อย่Emางเบิ่งทรงเงียบเหDงาอ้ายบ่โทCร บ่แท็ก บ่ไลน์หาคือเก่าคือเฮDาฮักกันใหม่ ๆ C D

เบิดแล้วบ้อGฮัก  เว้Bmาสู่น้องฟัEmงแนยังฮักCกันอยู่ หรือว่าบ่แคร์ บอกแนDอ้ายคิดจั่งใด๋เบิดแล้วบ้อGฮัก  หรืออ้าDยกำลังมีไEmอ้ายจั่งCบ่ค่อยสนใจ..คนที่อ้ายเคDย..D บอกว่าฮักคักฮักGแหน่.. D

C | D |G | Em |C | D |

เว้าสู่ฟังแAmน เป็นหยัDงคือบ่คือBmเก่าใจน้อCงมันอุกอั่งเอ้า ย้อนคิดนำDหลาย.C D..

เบิดแล้วบ้อGฮัก  เว้Bmาสู่น้องฟัEmงแนยังฮักCกันอยู่ หรือว่าบ่แคร์ บอกแนDอ้ายคิดจั่งใด๋เบิดแล้วบ้อGฮัก  หรืออ้าDยกำลังมีไEmอ้ายจั่งCบ่ค่อยสนใจ..คนที่อ้ายเคDย..

เบิดแล้วบ้อGฮัก  เว้Bmาสู่น้องฟัEmงแนยังฮักCกันอยู่ หรือว่าบ่แคร์ บอกแนDอ้ายคิดจั่งใด๋เบิดแล้วบ้อGฮัก  หรืออ้าDยกำลังมีไEmอ้ายจั่งCบ่ค่อยสนใจ..คนที่อ้ายDเคย..C  บอกว่าDฮักคักฮักEmแหน่..Dเว้าCสู่น้องฟังDแน  เบิดฮักกันแล้วบ้อ

G | C | D | G |