บ่ฝืนใจฮัก

ลำเพลิน วงศกร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Dm A# | F C |Dm A# | F C |

Dm A# | F C |Dm A# | F C |

ถืกเจ้าถิ่มไFป  แต่อ้าC/Eยกะยังฮักเจ้าอDmยู่ทั้งทั้งที่ฮู้A#.. ว่าเจ้าCคงบ่กลับมFเจ้าลืA#ม ลืมสัญญาCฮักเฮาที่เคยเว้Amานำกันก่อนหDmน้าเคยบอกกันว่Gmา.. สิฮักกันCจนฮอดมื้อตาF

เจ้าเปลี่ยนใFจ.. จากฮักอ้าC/Eยกลายเป็นฮักเขDmเจ้าเปลี่ยนคำว่าเฮA#า.. เอาไปใช้CกับเขาคนFอื่นอ้ายต้องฝืA#น ฝืนยอมรับCความจริงเมื่อถูกเจ้าถิ่มAmไปกับผู้อื่Dmแทบล้มทั้งยืGmน  ตอนฮู้ว่าเจ้าCฮักเขาเบิดใF

เจ็บA# Cเด้..     เจ็บหลDmาย..ที่อ้ายยังบ่ตาA#ย กะแค่อ้าCยยังหายใจFอยู่แต่ใจA#ของอ้าCย.. มันตาAmยตั้งแต่ได้ฮู้Dmว่าคGmนที่อ้ายฮักอCยู่..    A#   ได้เปลี่ยนใจCไปฮักกับเขF

แต่บ่เป็นหยัFง  อ้ายพร้C/Eอมที่สิทำDmใจถึงฮักสลาA#ย ถึงอ้ายต้องกลาCยไปเป็นคนFอื่นอ้ายสิยอA#ม ยอมเจ็บCกะได้ ยอมยกใAmจให้เจ้าไปคืDmอ้าGmยสิบ่ทนฝืCน..     A#  ฝืนใจฮักCคนบ่จริงใF

Dm A# | F C |Dm A# | F C |

Dm A# | F C |Dm A# | F C |

* | ** |

อ้าA#ยบ่อยากทนฝืC | Cน..      ฝืนใจฮักคนบ่จริงFใจ

Dm A# | F C | ( x2 ) | Dm |