บอกได้ไหม

 บอกได้ไหม ไอซ์ ศรัณยู สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บอกได้ไหม ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช

G B7 | Em |C Bm | Am D |G | D |

ดินGกำลังเเห้งเเล้ง  ร้อนรุนเเรEmงอยู่ทุกนาทีฟ้Amากำลังเปลี่ยนสี  เหมือนมีสัญDญาณอันตรายนกGกำลังหยุดร้อง  ท้องทะเลEmก็เงียบสนิทลมAmกำลังเปลี่ยนทิศ  เหมือนชีวิตDกำลังเปลี่ยนไป

C ทุก ๆ อย่างมันเป็นเหมือนลาBmง.. ร้าEmAm  ที่จะต้องเผชิญจากนี้D

บอกได้ไหGม ฉันมีB7เวลาที่เหลืEmอสักเท่าไหร่ที่จะเเก้ไCข..ไม่ให้เธBmอ.. ต้องเดิAmนจากฉันไปDจะมีทางไหGน.. ที่พอB7จะทำให้เธอEmนั้นเปลี่DยนใจAจะยอมAmเเละทำทุกอย่างเเค่เพียงขอCให้เธอเเละฉัDนเป็นเหมือนเดิม

G | D |

ในGเเววตาคู่นั้น  ฟ้องว่าใจEmเธอนั้นเย็นชาคำAmที่เธอพูดจา  ฟ้องว่าเธอDกำลังเปลี่ยนไปบาGงอาการบอกฉัน  ฟ้องว่าเธอEmกำลังรำคาญกาAmรกระทำเหล่านั้น  ฟ้องว่าเธอDกำลังหมดใจ

* | ** |

G B7 | Em |C Bm | Am D |

G B7 | Em D A |Am | D |

** |

G | D || G |คอร์ดเพลง บอกได้ไหม ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช

เนื้อเพลง บอกได้ไหม ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิชดินกำลังเเห้งเเล้ง ร้อนรุนเเรงอยู่ทุกนาที ฟ้ากำลังเปลี่ยนสี เหมือนมีสัญญาณอันตราย นกกำลังหยุดร้อง ท้องทะเลก็เงียบสนิท ลมกำลังเปลี่ยนทิศ เหมือนชีวิตกำลังเปลี่ยนไป ทุกๆอย่างมันเป็นเหมือนลาง ร้าย ที่จะต้องเผชิญจากนี้ บอกได้ไหม ฉันมีเวลาที่เหลือสักเท่าไหร่ ที่จะเเก้ไขไม่ให้เธอ ต้องเดินจากฉันไป จะมีทางไหน ที่พอจะทำให้เธอนั้นเปลี่ยนใจ จะยอมเเละทำทุกอย่าง เเค่เพียงขอให้เธอเเละฉันเป็นเหมือนเดิม ในเเววตาคู่นั้น ฟ้องว่าใจเธอนั้นเย็นชา คำที่เธอพูดจา ฟ้องว่าเธอกำลังเปลี่ยนไป บางอาการบอกฉัน ฟ้องว่าเธอกำลังรำคาญ การกระทำเหล่านั้น ฟ้องว่าเธอกำลังหมดใจ