บอกสักคำ

 กะลา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บอกสักคำ กะลา KALA

E B/D# | C#m B |A#dim F#m | A |

ปลอบใจEตัวเองว่าไม่Bเป็นไร ไม่เป็นC#mอะไร..Bข่มใจAเอาไว้ ไม่ให้G#mน้ำตามันไหF#mลออกมา..Bแค่เธอEจะไป แค่เธอBต้องการขอเลิC#mกลา.. Bแกล้งยิ้F#mมออกมา แกล้งทำBว่าฉันไม่เป็นEอะไร

ได้เพียงยืC#mนมองเธอกับเขา ที่กำลัG#mงจะจากฉันไปไม่มีคำF#mพูดจาใด ๆB ไม่มีเหตุผE G#7เธอเดินจาC#mกกันไปช้า ๆ ไม่มีแG#mม้แต่คำร่ำลาไม่มีคำF#mพูดจBาเลยสักคำE

แค่Bเธอบอกว่ารัEกสักคำG#7จะได้ไหC#mหรืBอช่วยพูดอะไรAที่พอจะทำG#mให้รู้สึกF#mดีหรืBอเธอพูดมาเลEยว่าไม่รัG#7ก ว่ารำคาC#mญก็ยังดBดีกว่าเฉF#mยไปอย่างนี้B แล้วก็ทิ้งEไป

E | F#7 A |C#m | A#dim F#7 |A | B |

กับวันEเวลาที่มีBให้เธอทั้งดวC#mงใจ.. Bหมดแล้Aวใช่ไหม แค่เพียG#mงเวลาแค่เสี้ยF#mวนาที.. BจบควาEมทรงจำ ลบกาBรกระทำฝังใC#mจดี ๆ   BจากไF#mปวันนี้ถ้อยคำBดี ๆ ไม่มีEสักคำ

* | ** | ** |

หรือBเธอพูดมาเลEยว่าไม่รัG#7ก เธอรำคาC#mญฉันเต็มทีBดีกว่าเฉF#mยไปอย่างนี้B ให้มันค้างEคา

E B/D# | C#m B | A#dim F#m | A |

E B | C#m B | A G#m | F#m B | ( x... )คอร์ดเพลง บอกสักคำ กะลา KALA

เนื้อเพลง บอกสักคำ กะลา KALAปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นอะไร ข่มใจเอาไว้ ไม่ให้น้ำตามันไหลออกมา แค่เธอจะไป แค่เธอต้องการขอเลิกลา แกล้งยิ้มออกมา แกล้งทำว่าฉันไม่เป็นอะไร ได้เพียงยืนมองเธอกับเขา ที่กำลังจะจากฉันไป ไม่มีคำพูดจาใดๆไม่มีเหตุผล เธอเดินจากกันไปช้าๆไม่มีแม้แต่คำร่ำลา ไม่มีคำพูดจาเลยสักคำ แค่เธอบอกว่ารักสักคำจะได้ไหม หรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำให้รู้สึกดี หรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รัก ว่ารำคาญก็ยังดี ดีกว่าเฉยไปอย่างนี้ แล้วก็ทิ้งไป กับวันเวลาที่มีให้เธอทั้งดวงใจ หมดแล้วใช่ไหม แค่เพียงเวลาแค่เสี้ยวนาที จบความทรงจำ ลบการกระทำฝังใจดีๆจากไปวันนี้ถ้อยคำดีๆไม่มีสักคำ หรือเธอพูดมาเลยว่าไม่รัก เธอรำคาญฉันเต็มที ดีกว่าเฉยไปอย่างนี้ ให้มันค้างคา