บอกสักคำ

กะลา, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

E B/D# | C#m B |A#dim F#m | A |

ปลอบใจEตัวเองว่าไม่Bเป็นไร ไม่เป็นC#mอะไร..Bข่มใจAเอาไว้ ไม่ให้G#mน้ำตามันไหF#mลออกมา..Bแค่เธอEจะไป แค่เธอBต้องการขอเลิC#mกลา.. Bแกล้งยิ้F#mมออกมา แกล้งทำBว่าฉันไม่เป็นEอะไร

ได้เพียงยืC#mนมองเธอกับเขา ที่กำลัG#mงจะจากฉันไปไม่มีคำF#mพูดจาใด ๆB ไม่มีเหตุผE G#7เธอเดินจาC#mกกันไปช้า ๆ ไม่มีแG#mม้แต่คำร่ำลาไม่มีคำF#mพูดจBาเลยสักคำE

แค่Bเธอบอกว่ารัEกสักคำG#7จะได้ไหC#mหรืBอช่วยพูดอะไรAที่พอจะทำG#mให้รู้สึกF#mดีหรืBอเธอพูดมาเลEยว่าไม่รัG#7ก ว่ารำคาC#mญก็ยังดBดีกว่าเฉF#mยไปอย่างนี้B แล้วก็ทิ้งEไป

E | F#7 A |C#m | A#dim F#7 |A | B |

กับวันEเวลาที่มีBให้เธอทั้งดวC#mงใจ.. Bหมดแล้Aวใช่ไหม แค่เพียG#mงเวลาแค่เสี้ยF#mวนาที.. BจบควาEมทรงจำ ลบกาBรกระทำฝังใC#mจดี ๆ   BจากไF#mปวันนี้ถ้อยคำBดี ๆ ไม่มีEสักคำ

* | ** | ** |

หรือBเธอพูดมาเลEยว่าไม่รัG#7ก เธอรำคาC#mญฉันเต็มทีBดีกว่าเฉF#mยไปอย่างนี้B ให้มันค้างEคา

E B/D# | C#m B | A#dim F#m | A |

E B | C#m B | A G#m | F#m B | ( x... )