บ่จองเวร

 นันท์ ธนากร บ่จองเวร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่จองเวร นันท์ ธนากร

Em | D |C | B |

Em | D |Bm | Em |

ห้ามฟ้Emาบ่ให้มีฝน  ห้ามคนAmเหมิดฮักบ่ให้ไปมัBmนเป็นไปบ่ได้ กะฮู้EmดีบนEmบานสานกล่าว  บ๋าฟ้Amา บ๋าธรณีคั่Bmนคนคึดสิหนี กะไปEmคือเก่า

Am | G |D B | Em |

เมื่อฮัCก.. มาฮอดทางDตันกะแค่คืนGหัวใจให้กัBmน..ท่อนั้นEmล่ะสิคิCด.. ว่าวาสนDเฮ้ดบุGญฮ่วมกันมBmา..แค่ส่ำEmนี้...   D

กัGมมุนา วัตตติ โลโกEmสัตว์โลCก.. เป็นไปตามDกรรมมื้อนี้Bm..ที่เจ็บ ที่ต้องชอEmกช้ำสิคิดCว่ามันเป็นกรDรมสิขอCอโหสิDกรรม  บ่จองGเวร

Em | D |C | B |

Em | D |Bm | Em |

* | ** |

สิคิดCว่ามันเป็นกรDรมสิขอCอโหสิDกรรม  บ่จองGเวร

Em | D || C | B | Em |คอร์ดเพลง บ่จองเวร นันท์ ธนากร

เนื้อเพลง บ่จองเวร นันท์ ธนากรห้ามฟ้าบ่ให้มีฝน ห้ามคนเหมิดฮักบ่ให้ไป มันเป็นไปบ่ได้ กะฮู้ดี บนบานสานกล่าว บ๋าฟ้า บ๋าธรณี คั่นคนคึดสิหนี กะไปคือเก่า เมื่อฮัก มาฮอดทางตัน กะแค่คืนหัวใจให้กันท่อนั้นล่ะ สิคิด ว่าวาสนา เฮ้ดบุญฮ่วมกันมาแค่ส่ำนี้ กัมมุนา วัตตติ โลโก สัตว์โลก เป็นไปตามกรรม มื้อนี้ที่เจ็บ ที่ต้องชอกช้ำ สิคิดว่ามันเป็นกรรม สิขออโหสิกรรม บ่จองเวร สิคิดว่ามันเป็นกรรม สิขออโหสิกรรม บ่จองเวร