บ่จองเวร

นันท์ ธนากร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Em | D |C | B |

Em | D |Bm | Em |

ห้ามฟ้Emาบ่ให้มีฝน  ห้ามคนAmเหมิดฮักบ่ให้ไปมัBmนเป็นไปบ่ได้ กะฮู้EmดีบนEmบานสานกล่าว  บ๋าฟ้Amา บ๋าธรณีคั่Bmนคนคึดสิหนี กะไปEmคือเก่า

Am | G |D B | Em |

เมื่อฮัCก.. มาฮอดทางDตันกะแค่คืนGหัวใจให้กัBmน..ท่อนั้นEmล่ะสิคิCด.. ว่าวาสนDเฮ้ดบุGญฮ่วมกันมBmา..แค่ส่ำEmนี้...   D

กัGมมุนา วัตตติ โลโกEmสัตว์โลCก.. เป็นไปตามDกรรมมื้อนี้Bm..ที่เจ็บ ที่ต้องชอEmกช้ำสิคิดCว่ามันเป็นกรDรมสิขอCอโหสิDกรรม  บ่จองGเวร

Em | D |C | B |

Em | D |Bm | Em |

* | ** |

สิคิดCว่ามันเป็นกรDรมสิขอCอโหสิDกรรม  บ่จองGเวร

Em | D || C | B | Em |