บทเรียนรัก

Anyway, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

G#m | D# |C#m | D# | D# |

โอกาสสุดท้าG#mย.. ที่ฉัD#mนมีจะทำC#mให้ดีกว่าเดิG#mปิดฉากสุดท้าG#mย.. กับเรื่อD#mงเดิม ๆที่ทำC#mให้เธอมีน้ำตD#

หยุดแล้G#mวทุกสิ่ง  หยุดแล้D#mวทุก ๆ อย่างจะทำEให้ดี ฉันสัญญBจะขG#mอเป็นคนใหม่  อยากขD#mอความเห็นใจให้เธC#mอนั้นคืนกลับมD# | D#า..

บทเรียนรัG#mกครั้งนี้ จะจดจำD#mมันให้ดีชีวิตนี้Eถ้าขาดเธF#อคงต้องตาBเก็บชีวิG#mตฉันไว้ อยากขอD#mเป็นครั้งสุดท้ายจะยอC#mมจะทำเพื่อเธD# | D#อ..       จะจำไว้จนวัน(G#m)ตาย

G#m | E |G#m | D# | D# |

เวลาที่เหลืG#mอ.. ทุก ๆD#m นาทีจะทำC#mให้ดีกว่าเดิG#mจะไม่มีแล้G#mว.. กับภาพD#mเดิม ๆที่ทำC#mให้เธอต้องเสียใD#

* | ** |

G#m | E |G#m | D# | D# |

G#m | D#m |E | B |

G#m | D#m |E | D# | D# |

** |