บทเรียนรัก

 Anyway ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บทเรียนรัก Anyway

G#m | D# |C#m | D# | D# |

โอกาสสุดท้าG#mย.. ที่ฉัD#mนมีจะทำC#mให้ดีกว่าเดิG#mปิดฉากสุดท้าG#mย.. กับเรื่อD#mงเดิม ๆที่ทำC#mให้เธอมีน้ำตD#

หยุดแล้G#mวทุกสิ่ง  หยุดแล้D#mวทุก ๆ อย่างจะทำEให้ดี ฉันสัญญBจะขG#mอเป็นคนใหม่  อยากขD#mอความเห็นใจให้เธC#mอนั้นคืนกลับมD# | D#า..

บทเรียนรัG#mกครั้งนี้ จะจดจำD#mมันให้ดีชีวิตนี้Eถ้าขาดเธF#อคงต้องตาBเก็บชีวิG#mตฉันไว้ อยากขอD#mเป็นครั้งสุดท้ายจะยอC#mมจะทำเพื่อเธD# | D#อ..       จะจำไว้จนวันตาย (G#m)

G#m | E |G#m | D# | D# |

เวลาที่เหลืG#mอ.. ทุก ๆD#m นาทีจะทำC#mให้ดีกว่าเดิG#mจะไม่มีแล้G#mว.. กับภาพD#mเดิม ๆที่ทำC#mให้เธอต้องเสียใD#

* | ** |

G#m | E |G#m | D# | D# |

G#m | D#m |E | B |

G#m | D#m |E | D# | D# |

** |คอร์ดเพลง บทเรียนรัก Anyway

เนื้อเพลง บทเรียนรัก Anywayโอกาสสุดท้าย ที่ฉันมี จะทำให้ดีกว่าเดิม ปิดฉากสุดท้าย กับเรื่องเดิมๆที่ทำให้เธอมีน้ำตา หยุดแล้วทุกสิ่ง หยุดแล้วทุกๆอย่าง จะทำให้ดี ฉันสัญญา จะขอเป็นคนใหม่ อยากขอความเห็นใจ ให้เธอนั้นคืนกลับมา บทเรียนรักครั้งนี้ จะจดจำมันให้ดี ชีวิตนี้ถ้าขาดเธอคงต้องตาย เก็บชีวิตฉันไว้ อยากขอเป็นครั้งสุดท้าย จะยอมจะทำเพื่อเธอ จะจำไว้จนวันตาย เวลาที่เหลือ ทุกๆนาที จะทำให้ดีกว่าเดิม จะไม่มีแล้ว กับภาพเดิมๆที่ทำให้เธอต้องเสียใจ