ดาวจรัสฟ้า (Ost.ดาวจรัสฟ้า)

ดาวจรัสฟ้า, ต่าย อรทัย, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Cm | G# |Fm | Gm |Cm |

Fm | Cm |Gm | Cm |Cm |

บ่ได้อยู่เทิงฟ้Cmา  ก็แค่ผู้หญิงธรรมดาบ้านเฮCmเส้นทางหมอลำชักนำทางก้าD#ว..รับบทเป็นดาA#/Dวเด่นบนเวCmทีสิเป็นดาวจรัสฟ้D#า หรือสิหล่นจมธรนีFmสิมีบ่หนอวันพรุ่งนี้Gm..  ฝากไว้ที่ศรัทธาแฟCmน ๆ

Cm |

ละขอฟังเสียงแน่น ๆยืนยันว่าแฟน ๆ  ยังเหนียวแน่น ยังคือเก่าละขอเสียงกรี้ดยาว ๆ  ยู้ส่งดาวขึ้นสู่ฟ้าศรัทธาเจ้าอย่าห่างใจ..ฝากสาวนาคนนี้ไว้..ในใจอยู่นิรันดร์กาลจากนี้ไปนานแสนนาน.. ให้ฮักฉัน.. เด้อแฟนเอย

Cm | Cm |Cm | Cm |

Cm | Cm |Fm | Fm Gm |Cm | Cm |Fm A# | Gm Cm |Cm | Cm |

ยังคุ้นเคCmยกันอยู่บ่หนอหมอลำคนนี้Cmอยู่บนเวทีCm ค่ำคืนนี้ ทำหน้าที่ดาCmบ่ลืมโตดอD#กว่าเป็นสาวบ้านนอกบ้านเฮFmดำนาเกี่ยวข้าA#ว ได้เป็นดาGmวแค่ยามแสCmดง

อยู่ได้ด้วยแรFmงแห่งรักคอยผลักให้สู้CmจึงยังยืนอFmยู่..บนเวทีที่มีสีแสGmคงอยู่บ่ไหFmว หากวันใดใจรักหมดแFmรงอยากให้ดาวยังส่องแสGmง ขอแรงA#รักเอยอย่าลCmอย่าลา อย่าลFmา..  อย่าลGmา อย่าลCmา..อย่าลA#า อย่าCm | Cm A# | Cmลา...

ผืนแผ่นฟ้าบันเทิงแสนกว้างใหCmญ่ (สร้อย)เบิ่งทางใด๋กะเห็นดาวเกลื่อนฟ้Cmา ส่งแสงจ้าแข่งกัน..

Cm |

ขอสวรFmรค์ปั้นเป็นดาFวจรัสฟ้Cmแบ่งตารางวFmาบนแผ่นดินศรัทธาผอGmงชนแบ่งให้ฉัFmนมีที่อยู่ที่ยืนนาFmนดนอุ้มชูสาวนาจน ๆD#  อยู่บนถนA#นเสียงลำนาน ๆCmอย่าลืA#ม อย่าลืCmม..  อย่าลืD#ม อย่าลืFmม..อย่าลืA#ม อย่าลืCmม..  อย่าลืA#ม อย่าCm | Cm A# | Cmลืม...

ขอยืมอ้อมฮักเหนียวแน่Cmน (สร้อย)อ้อมแขนหัวใจคนจCmหลูโตนสาวนาผู้นี้Cm  ให้มีที่แบ่งส่องแสCmขอฮักแฮงช่วยเดิมแสงดาวจ้Cmา (สร้อย)จรัสฟ้างามCm ๆ  ดน ๆ เด้อ..

Cm | Cm || Fm | Fm Cm |Cm | Cm | Fm A# | Gm Cm |Cm | Cm |