ดาวประดับฟ้า

แมว จิรศักดิ์, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C | G |A# | F |

เธออยู่สูCง.. แสนไกลจากตรG/Bงนี้ฉันเข้าใจA#ดี.. เราต่าFงกันแต่บังเอิCญ.. เธอมีหัวใEmจให้ฉัAmเรารักD7กัน.. ฉันโชGคดี

A# โชคดีที่ฉันมีเธอ ที่พร้อAmมจะเคียงข้างกันเดินดินด้วยD7กัน  แต่อย่าเลG

แค่รออยู่ตรCงนั้น จะปีนขึ้นไปAmหาไม่ต้องลอDmยลงมา อยู่บนฟ้Fานั่นแหละดีGเป็นดาวประดัCบฟ้า รอคนรักจริAmงคนนี้ต้องมีสักDmวัน จะไปให้ถึFงที่ตรงนั้Gน ไปอยู่เคียงข้าง(C)เธอ

C | D7 |C | D7 |

สุดขอบCฟ้า.. ไม่รู้อยู่ตรG/BงไหนไกลสักเพียA#งใด.. จะไปหาFเธอแค่เธอนั้Cน.. ยังคงรักฉัEmนเสมอAmฉันรักD7เธอ.. ฉันโชGคดี

* | ** |

D7 สองมือของฉันจะสร้าFงฝัน หัวใจของฉันจะทุ่มD7เท เพื่อเธอคนเดีGยว

C | Em | A# | F |C | Em Am | D7 | G |

* | ** |

C G | Am G |

F ให้โลกได้รู้Dmคนอย่างฉัGน..คู่ควรจะรักเธอ..

C D7 | C G/B | C |