ดาวประดับฟ้า

 ดาวประดับฟ้า แมว จิรศักดิ์ สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดาวประดับฟ้า แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

C | G |A# | F |

เธออยู่สูCง.. แสนไกลจากตรG/Bงนี้ฉันเข้าใจA#ดี.. เราต่าFงกันแต่บังเอิCญ.. เธอมีหัวใEmจให้ฉัAmเรารักD7กัน.. ฉันโชGคดี

A# โชคดีที่ฉันมีเธอ ที่พร้อAmมจะเคียงข้างกันเดินดินด้วยD7กัน  แต่อย่าเลG

แค่รออยู่ตรCงนั้น จะปีนขึ้นไปAmหาไม่ต้องลอDmยลงมา อยู่บนฟ้Fานั่นแหละดีGเป็นดาวประดัCบฟ้า รอคนรักจริAmงคนนี้ต้องมีสักDmวัน จะไปให้ถึFงที่ตรงนั้Gน ไปอยู่เคียงข้าง(C)เธอ

C | D7 |C | D7 |

สุดขอบCฟ้า.. ไม่รู้อยู่ตรG/BงไหนไกลสักเพียA#งใด.. จะไปหาFเธอแค่เธอนั้Cน.. ยังคงรักฉัEmนเสมอAmฉันรักD7เธอ.. ฉันโชGคดี

* | ** |

D7 สองมือของฉันจะสร้าFงฝัน หัวใจของฉันจะทุ่มD7เท เพื่อเธอคนเดีGยว

C | Em | A# | F |C | Em Am | D7 | G |

* | ** |

C G | Am G |

F ให้โลกได้รู้Dmคนอย่างฉัGน..คู่ควรจะรักเธอ..

C D7 | C G/B | C |คอร์ดเพลง ดาวประดับฟ้า แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

เนื้อเพลง ดาวประดับฟ้า แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่มเธออยู่สูง แสนไกลจากตรงนี้ ฉันเข้าใจดี เราต่างกัน แต่บังเอิญ เธอมีหัวใจให้ฉัน เรารักกัน ฉันโชคดี โชคดีที่ฉันมีเธอ ที่พร้อมจะเคียงข้างกัน เดินดินด้วยกัน แต่อย่าเลย แค่รออยู่ตรงนั้น จะปีนขึ้นไปหา ไม่ต้องลอยลงมา อยู่บนฟ้านั่นแหละดี เป็นดาวประดับฟ้า รอคนรักจริงคนนี้ ต้องมีสักวัน จะไปให้ถึงที่ตรงนั้น ไปอยู่เคียงข้างเธอ สุดขอบฟ้า ไม่รู้อยู่ตรงไหน ไกลสักเพียงใด จะไปหาเธอ แค่เธอนั้น ยังคงรักฉันเสมอ ฉันรักเธอ ฉันโชคดี สองมือของฉันจะสร้างฝัน หัวใจของฉันจะทุ่มเท เพื่อเธอคนเดียว ให้โลกได้รู้คนอย่างฉันคู่ควรจะรักเธอ