ดับเบิ้ลเจ็บ

 ดับเบิ้ลเจ็บ ไหมไทย หัวใจศิลป์ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดับเบิ้ลเจ็บ ไหมไทย หัวใจศิลป์

C Em | Dm G |

C Em | Dm G | C |

บ่เคยถืกถิ่มFเจ้าสิฮู้อิหยัGง ว่าคนฮักพัEmงมันเจ็บสิตาAmหายใจปลFารอเวลาสุดท้าGเจ็บหลE7 | E7าย..         หน่ายคนตอแหAmล..โอ | F G | ...         ละหนAmอ..

Am | Am | Am | Am |

Am G | F E |Am G | F E |

Dm | Dm |Em | Em || Em |

เว้าเรื่องฮักAm กะอกหักมาเรื่อย ๆGแต่กะยังบ่เมื่อFย ตามหาฮักแท้อEยู่บ่ฮู้Amว่าเจ้าเกิดแล้วไGป่ คนของใจF จักไปอยู่ไสบุE

บอกฮักผู้ใด๋Dmกะได้แค่อ้ายได้แค่หDmมู่เคียดหลายอEmยู่ พ้อแต่ผู้ขี้ตัEm๋ว

เจ็Amบ ดับเบิ้ลเจ็บ เจ็บแฮGง เจ็บหลายถ้าแม่Fนโรคร้าย ตายแล้Eว บ่ต้องปัวซั่วAmคักซั่วแหน่ให้เขาGย้องใช้คิดFว่าเขามีใจ โอ้ยห่าขั่Eขั่นถืกตั๋Dmวแล้วได้โล่ห์อ้ายคนโDmง่คือสิได้โล่ห์เต็มเล้E | Eา..

มาเว้าเรื่องความฮัAmก อกหักมันเจ็บปวดสถิติแพ้รวGด บ่อยากอวด บ่อยากเว้าตอนแรกกะทางเฮFา สุดท้ายบาดแม่นเขาเว้าอีหลี ไปขี่กันEอยู่ไสเฮ็ดใAmส่ เจ้านั้นเฮ็ดใส่บ่หลูโตนคนไห้G แพ้ใจ พ่ายรักถ้ารู้จักFแบบนี้ แต่กี้ข่อยเมี่ยนแล้วว่าสิจ่งEเอาแนว กะล่ะเป็นลายต่างเจ็Dmบปางตาย อ้ายมันDmส่วนเกินเขาได้เจ้Emาไปเสิ่น โอ้ยงึดหลEm | Emาย..

Am | Am | Am |

อ้ายได้ใบแดง ล่ะเบิดแฮงย่างออAmสนามใจเจ้าบอก.. บ่มีอ้ายแล้Amแพ้ฟาล์วสาวถิ่ม ละเบิดผู้เอาแนDmต้น ๆ ดีหลาย กะตอนปลายมาแผ่Dmเจ้าเสร็จเขาแล้ว อ้ายขออำลAmลาล่ะเด้อ อ้ายขอลาก่อAmน (สร้อย)ถอนหายใจAm | Eลา..         ป้ายหน้าโสด จั่งพอกัAm

Am | G |F | E |

Am | G |F | E |

* | ** | *** | ** |

Am G | F E | ( x2 )Dm | Dm || Em | Em || Em || Em Am |คอร์ดเพลง ดับเบิ้ลเจ็บ ไหมไทย หัวใจศิลป์

เนื้อเพลง ดับเบิ้ลเจ็บ ไหมไทย หัวใจศิลป์บ่เคยถืกถิ่มเจ้าสิฮู้อิหยัง ว่าคนฮักพังมันเจ็บสิตาย หายใจปลารอเวลาสุดท้าย เจ็บหลาย หน่ายคนตอแหล โอ ละหนอ เว้าเรื่องฮัก กะอกหักมาเรื่อยๆแต่กะยังบ่เมื่อย ตามหาฮักแท้อยู่ บ่ฮู้ว่าเจ้าเกิดแล้วไป่ คนของใจ จักไปอยู่ไสบุ บอกฮักผู้ใด๋กะได้แค่อ้ายได้แค่หมู่ เคียดหลายอยู่ พ้อแต่ผู้ขี้ตั๋ว เจ็บ ดับเบิ้ลเจ็บ เจ็บแฮง เจ็บหลาย ถ้าแม่นโรคร้าย ตายแล้ว บ่ต้องปัว ซั่วคักซั่วแหน่ให้เขาย้องใช้ คิดว่าเขามีใจ โอ้ยห่าขั่ว ขั่นถืกตั๋วแล้วได้โล่ห์ อ้ายคนโง่คือสิได้โล่ห์เต็มเล้า มาเว้าเรื่องความฮัก อกหักมันเจ็บปวด สถิติแพ้รวด บ่อยากอวด บ่อยากเว้า ตอนแรกกะทางเฮา สุดท้ายบาดแม่นเขา เว้าอีหลี ไปขี่กันอยู่ไส เฮ็ดใส่ เจ้านั้นเฮ็ดใส่ บ่หลูโตนคนไห้ แพ้ใจ พ่ายรัก ถ้ารู้จักแบบนี้ แต่กี้ข่อยเมี่ยนแล้ว ว่าสิจ่งเอาแนว กะล่ะเป็นลายต่าง เจ็บปางตาย อ้ายมันส่วนเกิน เขาได้เจ้าไปเสิ่น โอ้ยงึดหลาย อ้ายได้ใบแดง ล่ะเบิดแฮงย่างออก สนามใจเจ้าบอก บ่มีอ้ายแล้ว แพ้ฟาล์วสาวถิ่ม ละเบิดผู้เอาแนว ต้นๆดีหลาย กะตอนปลายมาแผ่ว เจ้าเสร็จเขาแล้ว อ้ายขออำลา ลาล่ะเด้อ อ้ายขอลาก่อน สร้อย ถอนหายใจลา ป้ายหน้าโสด จั่งพอกัน