ดึกถิ่ม

 เจมส์ จตุรงค์ ดึกถิ่ม ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดึกถิ่ม เจมส์ จตุรงค์

Cm | Fm |A# Gm | Cm |

D# | Fm |A# Gm | Cm |

หน้Cmาเศร้า ๆ เว้าค่อย ๆ มื้อน้อD#งฝากฮอยสัญFmญาว่าสิฮักA#ปานแตง ว่าสิแพGmงปานตา ยังจำCmได้บ่ปาCmกบ่ออก ถืกตอกใจ ฮ้องไห้D#นำน้องฮู้Fmบ่ย้อA#นใจเจ้าบ่พGmอ หลอยมีCmผู้ใหม่

ผู้ใด๋ล่ะหนFmอว่าสิฮักกัA#น บ่ถิ่มกันไCmผู้ใด๋ล่ะหนFmอว่าสิฮักกัA#น..จนฮอGmดมื้อตาGผู้ใด๋ล่ะหนFmอ ผู้ใด๋ล่ะหนA#อ.. ว่าสิD#บ่พังA#หัวใจCmผู้ใด๋G#.. ผู้ใด๋.. ผู้ใA# | A#ด๋...

ดึกถิ่มเฮ็ดหยัG#ง บ่เอาคือจั่A#งบ่คืนอ้ายCmมาเห็นใจอ้ายบ่มีค่G#า แล้วยังฟาดเข้าป่A#น้องเฮ็ดกันคักD#หลาย..Gดึกถิ่มเฮ็ดหยัG#ง ใจหักใจA#พัง  อาGmจสิพอA#ซ่อมไCmด้สิบ่กะG#ให้อ้ายหายใจอีกเลยแม่A#นบ่..   A#น้องจั่งดึกD#ถิ่ม

Cm | Fm |A# Gm | Cm |

G# | D# |Fm A# | D# |

* | ** |

สิบ่กะG#ให้อ้ายหายใจอีกเลยแม่A#นบ่..   A#น้องจั่งดึกใจอ้ายถิ่D#

D# | Fm || A# Gm | Cm |คอร์ดเพลง ดึกถิ่ม เจมส์ จตุรงค์

เนื้อเพลง ดึกถิ่ม เจมส์ จตุรงค์หน้าเศร้าๆเว้าค่อยๆมื้อน้องฝากฮอยสัญญา ว่าสิฮักปานแตง ว่าสิแพงปานตา ยังจำได้บ่ ปากบ่ออก ถืกตอกใจ ฮ้องไห้นำน้องฮู้บ่ ย้อนใจเจ้าบ่พอ หลอยมีผู้ใหม่ ผู้ใด๋ล่ะหนอว่าสิฮักกัน บ่ถิ่มกันไป ผู้ใด๋ล่ะหนอว่าสิฮักกันจนฮอดมื้อตาย ผู้ใด๋ล่ะหนอ ผู้ใด๋ล่ะหนอ ว่าสิบ่พังหัวใจ ผู้ใด๋ ผู้ใด๋ ผู้ใด๋ ดึกถิ่มเฮ็ดหยัง บ่เอาคือจั่งบ่คืนอ้ายมา เห็นใจอ้ายบ่มีค่า แล้วยังฟาดเข้าป่า น้องเฮ็ดกันคักหลาย ดึกถิ่มเฮ็ดหยัง ใจหักใจพัง อาจสิพอซ่อมได้ สิบ่กะให้อ้ายหายใจอีกเลยแม่นบ่ น้องจั่งดึกถิ่ม สิบ่กะให้อ้ายหายใจอีกเลยแม่นบ่ น้องจั่งดึกใจอ้ายถิ่ม