ดึกถิ่ม

เจมส์ จตุรงค์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

Cm | Fm |A# Gm | Cm |

D# | Fm |A# Gm | Cm |

หน้Cmาเศร้า ๆ เว้าค่อย ๆ มื้อน้อD#งฝากฮอยสัญFmญาว่าสิฮักA#ปานแตง ว่าสิแพGmงปานตา ยังจำCmได้บ่ปาCmกบ่ออก ถืกตอกใจ ฮ้องไห้D#นำน้องฮู้Fmบ่ย้อA#นใจเจ้าบ่พGmอ หลอยมีCmผู้ใหม่

ผู้ใด๋ล่ะหนFmอว่าสิฮักกัA#น บ่ถิ่มกันไCmผู้ใด๋ล่ะหนFmอว่าสิฮักกัA#น..จนฮอGmดมื้อตาGผู้ใด๋ล่ะหนFmอ ผู้ใด๋ล่ะหนA#อ.. ว่าสิD#บ่พังA#หัวใจCmผู้ใด๋G#.. ผู้ใด๋.. ผู้ใA# | A#ด๋...

ดึกถิ่มเฮ็ดหยัG#ง บ่เอาคือจั่A#งบ่คืนอ้ายCmมาเห็นใจอ้ายบ่มีค่G#า แล้วยังฟาดเข้าป่A#น้องเฮ็ดกันคักD#หลาย..Gดึกถิ่มเฮ็ดหยัG#ง ใจหักใจA#พัง  อาGmจสิพอA#ซ่อมไCmด้สิบ่กะG#ให้อ้ายหายใจอีกเลยแม่A#นบ่..   A#น้องจั่งดึกD#ถิ่ม

Cm | Fm |A# Gm | Cm |

G# | D# |Fm A# | D# |

* | ** |

สิบ่กะG#ให้อ้ายหายใจอีกเลยแม่A#นบ่..   A#น้องจั่งดึกใจอ้ายถิ่D#

D# | Fm || A# Gm | Cm |