กลับมาได้ไหม

 กลับมาได้ไหม ไอซ์ ศรัณยู สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กลับมาได้ไหม ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช

A# Dm | Gm Fm |D# Dm | Cm F |

รอA#เธอมาตั้งนาDmน..ข้างเดีGm F/Gยวได้เกี่D#ยวเธอมาไว้กอDmด..สCm Fมใจแต่พอA#ไม่นานก็จาDmกฉันGm FmไปมันเกิดD#อะไรกับใDmจดวงนี้F

เธGmอได้ยินมั้ย.GmM7.       เสียGm7งหัวใจมันบอGm6กว่ารักหลับตGmาเพ้อ ตื่นมาGmM7ยังเผลอ..   Gm7  คิดถึงเธออยู่ทุGm6กทีอยากให้Gmรัก..      GmM7กลับไปGm7เหมือนเดิมเหมือนที่Gm6เคยมีแต่วันD#นี้  ไม่Dmรู้      Fเธออยู่กับใคร  F

กลับมA#าได้ไหDmม  กลับมGmาหากันFกลับมาD#รักฉันDm คนที่รักCmเธอหมดใFอะไรA#ที่พลั้Dmง  อะไGmรที่พลาFดไปD# ยกโทษได้ไหD#mม คนดีA#

F |

ทำA#อะไรกับเธDmอ..เอาGm F/Gไว้ผิดD#อะไร ท่าไหDmร่  ฉันCm Fรู้ดีขอA#โอกาสสักครั้Dmง ถ้าGm Fmมีจะไม่ทำD#ให้เธอคนนี้Dmต้องเสีFยใจ

* | ** |

D#m A# |

Gm GmM7 | Gm7 Gm6 |

Gm GmM7 | Gm7 Gm6 |D# Dm | F | F |

** |คอร์ดเพลง กลับมาได้ไหม ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช

เนื้อเพลง กลับมาได้ไหม ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิชรอเธอมาตั้งนานข้างเดียว ได้เกี่ยวเธอมาไว้กอดสมใจ แต่พอไม่นานก็จากฉันไป มันเกิดอะไรกับใจดวงนี้ เธอได้ยินมั้ย เสียงหัวใจมันบอกว่ารัก หลับตาเพ้อ ตื่นมายังเผลอ คิดถึงเธออยู่ทุกที อยากให้รัก กลับไปเหมือนเดิมเหมือนที่เคยมี แต่วันนี้ ไม่รู้ เธออยู่กับใคร กลับมาได้ไหม กลับมาหากัน กลับมารักฉัน คนที่รักเธอหมดใจ อะไรที่พลั้ง อะไรที่พลาดไป ยกโทษได้ไหม คนดี ทำอะไรกับเธอเอาไว้ ผิดอะไร ท่าไหร่ ฉันรู้ดี ขอโอกาสสักครั้ง ถ้ามี จะไม่ทำให้เธอคนนี้ต้องเสียใจ