กรณิการ์

 มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กรณิการ์ มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

Dm | Gm |Am | Dm |

Dm C | Dm |
Gm Am | Dm C Am | Dm |

อยู่กับความเหDmงา.. เหมือนคนCที่เมาน้ำDmตาผู้หญิงชื่อกรณิกาGmร์.. ปาดน้ำตามาราดดวงAmใจมาอยู่มาพัFก ทำให้รักมาก แล้วก็จากGmไปเกิดมG7าไม่เคยโดนGmใคร.. ทำใจพี่เจ็บอย่าCงนี้

รักกันนานปีDm..  ไม่มีCความหมายหรือDmไรผู้ชายที่มีแต่ใGmห้  ผิดเรื่องใดจึงไม่ปรAmาณีเขาดีแค่ไหFน จึงกล้านอกใจผู้ชายคนGmนี้แอบคCบ แอบทำย่ำยีAm   หนีตามCเขาไปไม่Dmลา

กรGณิการ์อยู่ไหDmน.. หัวใDmจพี่คร่ำCครวญหFทุก ๆ ทีGm.. ที่เราเคยใกล้Dm Cชิดมองนิด ๆDm ยังสะกิดน้ำตGmเจ้าหลงผิดFไป หรือตั้งใจหนีหDmน้าช่วยกลับมGmา.. เล่าG7ให้ฟังได้Cไหม

ถูกรอยความหลัDmง.. สั่งคำCกับใจทุกDmวันให้ตามเจ้าคืนรักกัGmน  ปลูกต้นฝันแทนต้นทำAmใจอกพี่ที่ช้ำF แต่ยังท่องจำคำว่าอภัGmอยากกอCดรับเจ้าคืนใAmจ  ได้ยินไหCม น้องDmกรณิการ์

Dm | Dm |

Dm C | Dm |
Gm F | Am C | Dm |

* | ** |

อยากกอCดรับเจ้าคืนใAmกลับมาได้ไหCม น้องDmกรณิการ์

Dm C | Dm |Dm |คอร์ดเพลง กรณิการ์ มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง กรณิการ์ มนต์แคน แก่นคูน อยู่กับความเหงา เหมือนคนที่เมาน้ำตา ผู้หญิงชื่อกรณิการ์ ปาดน้ำตามาราดดวงใจ มาอยู่มาพัก ทำให้รักมาก แล้วก็จากไป เกิดมาไม่เคยโดนใคร ทำใจพี่เจ็บอย่างนี้ รักกันนานปี ไม่มีความหมายหรือไร ผู้ชายที่มีแต่ให้ ผิดเรื่องใดจึงไม่ปราณี เขาดีแค่ไหน จึงกล้านอกใจผู้ชายคนนี้ แอบคบ แอบทำย่ำยี หนีตามเขาไปไม่ลา กรณิการ์อยู่ไหน หัวใจพี่คร่ำครวญหา ทุกๆที ที่เราเคยใกล้ชิด มองนิดๆยังสะกิดน้ำตา เจ้าหลงผิดไป หรือตั้งใจหนีหน้า ช่วยกลับมา เล่าให้ฟังได้ไหม ถูกรอยความหลัง สั่งคำกับใจทุกวัน ให้ตามเจ้าคืนรักกัน ปลูกต้นฝันแทนต้นทำใจ อกพี่ที่ช้ำ แต่ยังท่องจำคำว่าอภัย อยากกอดรับเจ้าคืนใจ ได้ยินไหม น้องกรณิการ์ อยากกอดรับเจ้าคืนใจ กลับมาได้ไหม น้องกรณิการ์