Good Morning Teacher

Atom ชนกันต์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ครั้Fmaj7งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอEmนทุกอย่างว่ารักFmaj7แท้จริงอ่อนหวานสวยงามเช่นไCmaj7ได้Fmaj7บทเรียนสุดท้ายคือความผิดหวัEmงเมื่อเธอจากไปได้รู้Fmaj7การโดนหักหลังเจ็บปวดเพียงไหCแต่ผ่าAmนมานานแล้ว

เรื่อDmงมันเก่า จบEmไปตั้งนานแล้วเรื่อDmงของเรา.. ผ่านEmไปตั้งนานแต่บทเรียDmนนั้นยังอยู่  สวัEmสดีครับคุณครูบังเอิญA#เหลือเกินที่วันนี้พบกัG

Good moFmaj7rning teacher, how are you today?I’m finEme, I’m ok. Better than our yeAmsterday.MoFmaj7rning teacher, how are you today?I’m finEme, I’m ok. Better now that yoAmu’re away.

F |

รู้Fmaj7แล้วฉันเจอเธอเพื่อได้เรียนรู้Em..ทุกอย่างว่ารัFmaj7กแท้จริงไม่มั่นคงเสมอไปCmaj7หัFmaj7วใจคนเปลี่ยนสีได้เร็วกว่าไEmม้กำลังผลัดใบอย่าไว้Fmaj7ใจคำว่ารักที่ใครบอกไว้Cmaj7แต่ผ่าAmนมานานแล้ว

* | ** | ** |

Fmaj7 | Em | Am | F |