Good Morning Teacher

  Atom ชนกันต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง Good Morning Teacher Atom อะตอม ชนกันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชนกันต์ รัตนอุดมเรียบเรียง: ชนกันต์ รัตนอุดม, กันต์ รุจิณรงค์, กวิน อินทวงษ์สังกัดค่าย: WhiteMusic

ครั้Fmaj7งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอEmนทุกอย่างว่ารักFmaj7แท้จริงอ่อนหวานสวยงามเช่นไCmaj7ได้Fmaj7บทเรียนสุดท้ายคือความผิดหวัEmงเมื่อเธอจากไปได้รู้Fmaj7การโดนหักหลังเจ็บปวดเพียงไหCแต่ผ่าAmนมานานแล้ว

เรื่อDmงมันเก่า จบEmไปตั้งนานแล้วเรื่อDmงของเรา.. ผ่านEmไปตั้งนานแต่บทเรียDmนนั้นยังอยู่  สวัEmสดีครับคุณครูบังเอิญA#เหลือเกินที่วันนี้พบกัG

Good moFmaj7rning teacher, how are you today?I’m finEme, I’m ok. Better than our yeAmsterday.MoFmaj7rning teacher, how are you today?I’m finEme, I’m ok. Better now that yoAmu’re away.

F |

รู้Fmaj7แล้วฉันเจอเธอเพื่อได้เรียนรู้Em..ทุกอย่างว่ารัFmaj7กแท้จริงไม่มั่นคงเสมอไปCmaj7หัFmaj7วใจคนเปลี่ยนสีได้เร็วกว่าไEmม้กำลังผลัดใบอย่าไว้Fmaj7ใจคำว่ารักที่ใครบอกไว้Cmaj7แต่ผ่าAmนมานานแล้ว

* | ** | ** |

Fmaj7 | Em | Am | F |คอร์ดเพลง Good Morning Teacher อะตอม ชนกันต์

เนื้อเพลง Good Morning Teacher Atom ชนกันต์ครั้งนั้นฉันมีเธอที่เป็นคนสอนทุกอย่าง ว่ารักแท้จริงอ่อนหวานสวยงามเช่นไร ได้บทเรียนสุดท้ายคือความผิดหวังเมื่อเธอจากไป ได้รู้การโดนหักหลังเจ็บปวดเพียงไหน แต่ผ่านมานานแล้ว เรื่องมันเก่า จบไปตั้งนานแล้ว เรื่องของเรา ผ่านไปตั้งนาน แต่บทเรียนนั้นยังอยู่ สวัสดีครับคุณครู บังเอิญเหลือเกินที่วันนี้พบกัน Good morning teacher, how are you today? I’m fine, I’m ok Better than our yesterday Morning teacher, how are you today? I’m fine, I’m ok Better now that you’re away รู้แล้วฉันเจอเธอเพื่อได้เรียนรู้ทุกอย่าง ว่ารักแท้จริงไม่มั่นคงเสมอไป หัวใจคนเปลี่ยนสีได้เร็วกว่าไม้กำลังผลัดใบ อย่าไว้ใจคำว่ารักที่ใครบอกไว้ แต่ผ่านมานานแล้ว