กรู้ววว จบแล้ว (แซว)

อีส ชำนาญ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G | Am |D | G |Am D |

G | Am |D | G |Am D | G |

สอบแล้ว กินเหล้า สุขใจเสียGจริงบ่ว่Dาผู้ชายผู้หญิEmง เกย์ควีนเกย์คิง กระเทยทอมตุ๊Gมันต้องฉลGอง จบแล้Dว ดีใจสุดEm ๆแต่ความม่วนต้องมาสะดุCป๋ายุทธบอกว่Dา..จบแล้Gวเฮ็ดหยัง..   G

เรียนจบนิติทำงานโรงGงานการบัญชีDเลี้ยงลูกอยู่บ้าEmคนได้งานคือเด็กเกษGตรเกี่ยวข้าวรับจ้าGง  ไถนาฮุDด รับจ๊อบพิเศEmศึกษาศาสตร์ เอกต่างประเทCแหย่สาดให้เเDม่ แล้วเอาผัวGฝรั่ง...  G

เรียนจบเอกคอม เฮ็ดแต่เว็ปโปGร๊ครูพลDะแต่งโตอย่างโEmก้เลาะเตะตระกร้อเดิมพันทั่วGแดนเอกวิทย์สุดยอGด  บุคคDลที่ยังขาดEmแคลนคำนวณหมื่อบั้งไฟแสCงานบุญเดือนหDก เฮาต้องGมาหนึ่ง..  G

เรียนจบเอกศิลป์ ปั้นเตาเผาGถ่านเอกบDริหารจัดกEmาร  นั่งเก็บต๋งส่งค่านมลูGสังคมศึกษGา  จบแล้DวมีงานพันEmผูกคือส่อยอิแม่ต่ำหูCก  เอาผ้าไปขาDยให้การGตลาด..  G

เรียนจบการเมืองมีงานรองGรับทำผิDดละจะต้องโดนจัEmเพิ่งรับตำเเหน่งเป็นตำรวจGบ้านมีสี่คณGะ  บ่ต้องเรียDนเจ้ากะมีงEmานขวัญใจคืออีสาCน ระเบียบฯ ประฐDมฯ วีรพงษ์วงGศิลป์

G | Am |D | G |Am D | G |

* | ** | *** | **** | ***** |

มีสี่คณGะ  บ่ต้องเรียDนเจ้ากะมีงEmานขวัญใจคืออีสาCน ระเบียบฯ ประฐDมฯ วีรพงษ์วงGศิลป์