ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา

  มนต์แคน แก่นคูน   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)

A# | Gm |
A# F | Gm |

A# | Cm F | A# |

 A#  ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าGmย.. Gm  จบนานเท่าใดF ใจยังไม่A#จาง A#  คอยข่าวควาFมเคลื่อนไหDmว  มอบใจเคียงข้าGm    ถึงจะสิ้นทางคืนดีรักFเก่า..

 F  โอนความเป็นเราให้เขาแทนGmที่ Gm  ส่งคำโชคดีFที่เธอเลือกA#เขา A#  ที่อ้ายยอFมพ่ายแDmพ้ เพราะแค่ใจเจ้Gm    ที่เอียงข้างเขFามาก ๆA# เสมอ..  A#

   ขอให้เขDmารักเธGmอ..เหมือนดัFงที่เธอรักเขA#   ให้คุ้มที่อ้ายยอมเศGmร้า  หลีกทาFงให้เขาA#ครองเธอ A#  ภาวนFาให้เขาดูCmแล..ดั่งคู่แDmท้ที่หากันเจCm    เจ็บของอ้ายจะมีเกียรติเสมGm    หากทางเดินของเธองดFงาม

 F  เพียงเธอยังจำถ้อยคำของอ้าGm Gm  หากมีทุกข์ใFจเมื่อใดก็A#ตาม A#  ถูกรังแกFหรือแค่เหDmงา หรือเขามองข้าGm    แค่ส่งข้อควFาม  จะมA#า..หาเธA#

Gm | Gm |
A# | A# |

Gm | A# |
Cm F | A# |

** |

 F  เพียงเธอยังจำถ้อยคำของอ้าGm Gm  หากมีทุกข์ใFจเมื่อใดก็A#ตาม A#  ถูกรังแกFหรือแค่เหDmงา หรือเขามองข้าGm    บอกอ้ายทุกFยาม..  A#  จะมาหาดูA#แล

Gm | Cm |Dm | A# | A# |คอร์ดเพลง ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา มนต์แคน แก่นคูน ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย จบนานเท่าใด ใจยังไม่จาง คอยข่าวความเคลื่อนไหว มอบใจเคียงข้าง ถึงจะสิ้นทางคืนดีรักเก่า โอนความเป็นเราให้เขาแทนที่ ส่งคำโชคดีที่เธอเลือกเขา ที่อ้ายยอมพ่ายแพ้ เพราะแค่ใจเจ้า ที่เอียงข้างเขามากๆเสมอ ขอให้เขารักเธอ เหมือนดังที่เธอรักเขา ให้คุ้มที่อ้ายยอมเศร้า หลีกทางให้เขาครองเธอ ภาวนาให้เขาดูแล ดั่งคู่แท้ที่หากันเจอ เจ็บของอ้ายจะมีเกียรติเสมอ หากทางเดินของเธองดงาม เพียงเธอยังจำถ้อยคำของอ้าย หากมีทุกข์ใจเมื่อใดก็ตาม ถูกรังแกหรือแค่เหงา หรือเขามองข้าม แค่ส่งข้อความ จะมา หาเธอ เพียงเธอยังจำถ้อยคำของอ้าย หากมีทุกข์ใจเมื่อใดก็ตาม ถูกรังแกหรือแค่เหงา หรือเขามองข้าม บอกอ้ายทุกยาม จะมาหาดูแล