ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา

มนต์แคน แก่นคูน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

A# | Gm |A# F | Gm |

A# | Cm F | A# |

A#  ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าGmย..Gm  จบนานเท่าใดF ใจยังไม่A#จางA#  คอยข่าวควาFมเคลื่อนไหDmว  มอบใจเคียงข้าGm  ถึงจะสิ้นทางคืนดีรักFเก่า..

F  โอนความเป็นเราให้เขาแทนGmที่Gm  ส่งคำโชคดีFที่เธอเลือกA#เขาA#  ที่อ้ายยอFมพ่ายแDmพ้ เพราะแค่ใจเจ้Gm  ที่เอียงข้างเขFามาก ๆA# เสมอ..  A#

 ขอให้เขDmารักเธGmอ..เหมือนดัFงที่เธอรักเขA# ให้คุ้มที่อ้ายยอมเศGmร้า  หลีกทาFงให้เขาA#ครองเธอA#  ภาวนFาให้เขาดูCmแล..ดั่งคู่แDmท้ที่หากันเจCm  เจ็บของอ้ายจะมีเกียรติเสมGm  หากทางเดินของเธองดFงาม

F  เพียงเธอยังจำถ้อยคำของอ้าGmGm  หากมีทุกข์ใFจเมื่อใดก็A#ตามA#  ถูกรังแกFหรือแค่เหDmงา หรือเขามองข้าGm  แค่ส่งข้อควFาม  จะมA#า..หาเธA#

Gm | Gm |A# | A# |

Gm | A# |Cm F | A# |

** |

F  เพียงเธอยังจำถ้อยคำของอ้าGmGm  หากมีทุกข์ใFจเมื่อใดก็A#ตามA#  ถูกรังแกFหรือแค่เหDmงา หรือเขามองข้าGm  บอกอ้ายทุกFยาม..  A#  จะมาหาดูA#แล

Gm | Cm || Dm | A# | A# |