ฮักแพง (Ost.ฮักแพง)

ก้อง ห้วยไร่, แซ็ค ชุมแพ, เบิ้ล ปทุมราช, ฮักแพง, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Am | Am |Am | Am |

F G | Am |Dm G | C

ร่วมก่อC7สายใยฮักแพFร่วมกันแสดGงงานศิลป์ด้วยAmใจสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้F.. ด้วยหัวใจGของลูกอีสาCโลกC7สิหมุนเวียนเปลี่ยนไปFรักษาเอาไว้Gให้เป็นตำนAmานรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกัDmน จากลูกหลGานอีสานบ้านCเฮา

คนAmบ้านนอกคอกนาเข้ามาหาฝันหวังแค่เพียFงสักวัน สิได้ซ่อGยบ้านเมืองเปลี่ยCนแผ่นดินแห้งแล้Amงให้มันรุ่งเรืองมาล่าฝันFในเมือง อยากให้พี่Gให้น้องมีCกิน..G

เสียCงพิณแคEmนแว่วมาแต่Amไกล..   Emก้องอยู่ในFใจ สืบสาGนตำนานบ้าCนเฮา.. GจดจำเอาไFว้ สิโดนซำใด๋G อย่าลืมรากเหAmง้าให้พี่น้องอีสานของเฮDmได้พึ่งหมู่เจ้Gา ร่วมกันสรรค์สร้Cาง

** |

Am | C |F | G C |F C || F C |

ร่วมใจสร้างฝัCน  คนบ้านเดียวกัEmน บ่หนีไปไAmสุขทุEmกข์กอดคอกันไFว้ เพิ่มเติมแรงใจG เฮาเลือดอีCสานเฮาGสิกอดกันกลมเกลีFยว ด้วยคำว่าGเสี่ยวที่เฮาเว่าAmกันเหนียวแน่นคือจั้งข้าวสาDmหลายเม็ดรวมกัGน.. นึ่งจนเป็นCก้อน.. G

* | ** |

ฮักแพFง  ร่วมแรGงร่วมใจสรรค์สร้Amางจับมือกันย่าFง.. บนเส้นทาGงของคนสู้Cฝันขอบคุณเด้Fอ.. ที่เคียงข้าAmงก้าวไปนำกัDmแฟนเพลGงแสนพันหมื่นล้าEmอยู่เคียงข้างกันGด้วยใจฮักแพAmแฟนเพลGงแสนพันหมื่นล้Emานบ่ทอดทิ้งGกัน.. เพราะใจฮักแพAmง...