ไอ้บ่าวนั้น

 ธีเดช ทองอภิชาติ ไอ้บ่าวนั้น ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไอ้บ่าวนั้น ธีเดช ทองอภิชาติ

Am | G |C | C |

Am | G |C | C |

อย่าคิดมาหลอกกัAmฉันรู้ทัGน.. นิสัยเC | Cธอชอบอ้างอยู่เสมAmและคืนนี้Gเธอไปไหนกับไอ้บ่าCวนั้น..  Cเห็นปิดเครื่องทั้งวัDmทำให้ฉัGน..เหมือนอิเป็นAm | Amบ้า

ไม่ใช่เพื่อนธรรมAmดาเธอใช้เวGลากับเขามากกว่ากับCฉัน    Cเห็นจับมือถือแขนAmกันเห็นแล้วมัGน.. อยากดีนักรู้สึกเสียCว ๆ    Cเธอทิ้งให้พี่อยู่คนเดีDmยวเธอออกไปเที่Gยว..ดึกดื่นค้างคืนบ้านAmเขา      Amงั้นเอาอย่างนี้สองเรFเธอไปอยู่กับเขGา..  ส่วนฉันบAm | Amาย ๆ

Fเธอคงไม่มีความสุขCเพราะไอ้บ่าวนั้นมันติดยาDmเพราะไอ้บ่าวนั้นสูบกัญชาFเพราะไอ้บ่าวนั้นสูบยาบ้าGเพราะไอ้บ่าวนั้นดูดน้ำแข็งAmเพราะไอ้บ่าวนั้นมันเกเรCเพราะไอ้บ่าวนั้นมันเจ้าชู้Dmมันหดหัวอยู่ในรูFสันดานมันชอบเล่นชู้Gใคร ๆ ก็รู้ว่ามันเลว

Am เธอคงไม่มีความสุข C เธอคงจะมีแต่ทุกข์Dm น้ำตาเธอนั้นสนุF | Gก..      สักวันจะเช็ดหัวเข่Am

C | Dm | F | G | Am |

C | Dm | F | G | Am || Am |

* | * | ** |

F | G | Am |คอร์ดเพลง ไอ้บ่าวนั้น ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อเพลง ไอ้บ่าวนั้น ธีเดช ทองอภิชาติอย่าคิดมาหลอกกัน ฉันรู้ทัน นิสัยเธอ ชอบอ้างอยู่เสมอ และคืนนี้เธอไปไหนกับไอ้บ่าวนั้น เห็นปิดเครื่องทั้งวัน ทำให้ฉันเหมือนอิเป็นบ้า ไม่ใช่เพื่อนธรรมดา เธอใช้เวลากับเขามากกว่ากับฉัน เห็นจับมือถือแขนกัน เห็นแล้วมัน อยากดีนักรู้สึกเสียวๆเธอทิ้งให้พี่อยู่คนเดียว เธอออกไปเที่ยวดึกดื่นค้างคืนบ้านเขา งั้นเอาอย่างนี้สองเรา เธอไปอยู่กับเขา ส่วนฉันบายๆเธอคงไม่มีความสุข เพราะไอ้บ่าวนั้นมันติดยา เพราะไอ้บ่าวนั้นสูบกัญชา เพราะไอ้บ่าวนั้นสูบยาบ้า เพราะไอ้บ่าวนั้นดูดน้ำแข็ง เพราะไอ้บ่าวนั้นมันเกเร เพราะไอ้บ่าวนั้นมันเจ้าชู้ มันหดหัวอยู่ในรู สันดานมันชอบเล่นชู้ ใครๆก็รู้ว่ามันเลว เธอคงไม่มีความสุข เธอคงจะมีแต่ทุกข์ น้ำตาเธอนั้นสนุก สักวันจะเช็ดหัวเข่า