ใจนอกคอก

วงดังเอ๊ก, เอ็ม สรายุทธ, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Em D | G |

Am Em | Am Em |C | D |

เมื่อคนGไม่รัก มันก็คือไม่รักจะเก็บGไว้หนักหัวใจDทำไมต่อGให้เอาช้างมาฉุดก็ไม่ไหวหัวใจCไปไกลยื้อดึงต่อไปเดี๋ยวช้างตาD

เมื่อเราGยังหลง มันก็แปลว่าหลงยังGงง ๆ งงตัวเอDงไม่หายบัฟGฟาโล่ กับเราคงใช้ได้เป็นลูกCผู้ชาย เสียดาDย สิ้นไร้ไม้ตอG

รู้ว่าเขาหCก  รู้ว่าเขาเท็Dรู้ไปเสียเหม็Cด ถึงใครไม่บอGแสร้งทำเบลCอ แล้วยอมให้หลอกเจ็บน้ำไหลออกDตา

ขี้หกเป็นไฟC ว่าหัวใจDเธอมีแต่เรGขี้หกว่าเขCาคนนั้นไม่เคDยมีไรกันมGช้างตายหลายตัCว ใบบัวปิDด..ไม่มิด เธอผิGดศีลมุสEmทั้งข้อกาเมCสุมิจฉAmา.. จารDา เวระมะณีG

กาเมสุมิจฉCา.. จารDา เวระมะณีGมุสCา วาทDา เวระมะณีG

Am | D |G | D |

เมื่อมีGแค่ฉัน เธอไม่มันไม่หรอยเชื้อฟืGนมีน้อย จึงไม่พDอโหมไฟมีเพียGงแค่รัก กับตัวและหัวใจจะรักCให้ตายยังไง ยังไงก็ไม่พD

ก็ทัศGนคติไม่ตรงกันเธออ้าGงกับฉัน เพราะคนนั้นDมันรอยังอยาGกจะรัก ยังอยากจะง้อใจเนCาะ ไอ้หัวใจD.. ไซร้นอกคอG

* | ** | *** |