เจ็บนิดเดียว

 นิตยา บุญสูงเนิน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Am | G |F | E |Am | Am | Am |

ต่อแต่นี้Amเราอย่าได้เจอกันขอให้มัEmนจงเป็นวันสุดท้ายเพราะรู้ดีDmว่าไม่มีความหมายถึงเจ็บเพียงใดF ฉันก็ต้อGงตัดใAm

ก็คนนั้Amนเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธEmอยังไปเดินกับเขาไม่เคยนึกเลDmยว่าจะทำกับเราอุตส่าห์เอาใจF เอาความรักจริงมอบให้เธGที่แท้เปลืองตัAm

อยากให้เธFอลองมาเป็นให้มาเห็Gน ได้มาเจอแบบฉันAmบ้างจะได้รู้Fว่าที่ทำอย่างนั้Gนมันท้าทาAmจบเพียงนี้Fมันก็ดีเหมือนกัGจงกลับไปหCา..  คG/Bน..  เก่Amส่วนตัวเรFายังคงเดินก้าวไปG  เจ็บนิดAmเดียว

F G | C |F G | Am |F G | C G/B Am |F G | Am |

หากเจอกัAmน ก็ไม่ต้องมาทักคนรักเก่Emาเขายังดีกว่าฉันทางที่ดีDmเราไม่ต้องเจอกันเพราะว่าสิ่งนั้Fน ฉันว่ามัGนไม่ควAm

* | ** | ** |

Am | G || F | E || A |