จำไว้เด้อ

วงลายสยาม, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, สตริง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A#m | A#m |A#m | A#m |

ก็ไอ้คA#mนใจร้าG#ย  ไอ้คนF#ไม่รักดีG#ก็ไอ้คA#mนแบบนี้G#  ให้จำF#เอาไว้G#อย่าไปรัA#mก อย่าไปแG#คร์  อย่าF#ไปสนใG#ให้จำเอาA#m G# | F#ไว้..                 มันก็แค่แฟนเก่A#m

A#m | A#m |F# G# | F7 |

ยัA#mงจดจำทุกคำG#ที่น้องบอกบอF#กว่าฮัก ว่าฮักG#อ้ายหลายแล้A#mวเป็นหยัง..คือเฮ็ดG#กันได้คือจั่งF#ใจร้าย..แท้น้F7อผู้สาว

ก็ย้อA#mนว่าฮัก อ้ายฮักG#น้องหล่าเบิดใจF#กะยังว่า  บ่คิดG#เปลี่ยนไปจนมA#mามื่อนี่น้องมีG#คนใหม่ถิ่มอ้าF#ย.. ให้ช้ำใFจ.. อยู่คนเดีA#mยว

กว่D#mา..จะรู้Fmสึก.. ตัG#วก็สาA#mต้องกลD#mายเป็นคนG#ที่ถูกทิ้C#เธD#mอมันใจร้าFmย   แม่เสืG#อผู้หญิA#mก็ภาวนาF#ให้เธอน่ะไม่เจอรักจริG#

ก็ขอให้เธอF#อกหัก..รักคุG#ดตุ๊ดเมินก็ขอให้เธA#mอเจ็บหนัก.. เหมืFmอนที่ฉันเจอก็ขอให้เธอF#ปวดร้าว..ทุรนG#ทุรายให้ผิดหวังF#พังเพ เกเรโดนเทถูกหลอG#กอยู่เรื่อยไปให้จำเอาF7 | F7ไว้..             เนาะผู้สาวA#mเก่า..       A#m

A#m | A#m |A#m | A#m |

F# | G# |A#m | A#m |

F# | G# |F7 | F7 |F7 |

* | ** |

ก็คืนนี้F#อกหัก..รักคุG#ดตุ๊ดเมินก็คืนนี้A#mเจ็บหนัก.. กว่Fmาที่เคยเจอก็คืนนี้F#ปวดร้าว..ทุรนG#ทุรายให้ผิดหวังF#พังเพ เกเรโดนเทถูกหลอG#กอยู่เรื่อยไปให้จำเอาF7 | F7ไว้..             เนาะผู้สาวA#mเก่า..       A#m