คาถาดักใจ

 คาถาดักใจ เสก เวทมนต์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คาถาดักใจ เสก เวทมนต์

D#m | C# |B | C# |

D#m | C# |B | C# |

D#m | C# D#m |B | C# D#m |

F#  แค่เดินสวนทาง เห็นนางแล้วหวั่นไหC#D#m  ใจมันสั่งการว่าเธอนั้นใช่C#D#m  หน้าสวยหุ่นบางเหมือนนางในนิC#ยาย  ถ้าปล่อยไปB  ชาติใด๋สิเจอแบบC#นี้

D#m  เหมือนโชคชะตาสั่งว่าให้จัดC#การD#m  ก่อนสิมีมารแย่งเงาเจ้าC#ไปD#m  รวบรวมความกล้าเดินหน้าแล้ววัดC#ใจ  สิเป็นจั่งใด๋B  มื้อนี้ก็ต้องสมหวัC#

สิลองใช้Bวิชาที่ร่ำเรียC#นมานานอยู่เขาA#mเหลียงซานสมัยD#mเป็นบ่าวต้องฟ้าBว.. เสกคาถC#า..

ยืนดักหน้F#า สบตาเจ้าไC#ว้โอมจงติดใA#mจฮักกันพุทธายD#mะ..ลองเบิ่งBละหวา เวทมนต์วิชาคาถาC#ดักใจผู้สาวต่อจากนี้F#กะจงฮักจงหลC#ง ให้ฮักมั่นคA#mงยืนยงยืนD#mยาวสุขีBจงมีแก่เฮา..C#  (ขอให้เจ้าตกเป็นของอ้F# C#าย)

(ฮักกันD#m พุทธายะ) หลงฮักอ้ายซะ(ฮักกันD#m พุทธายะ) ฮักอ้ายเถิดนะ(ฮักกันD#m พุทธายะ) หลงฮักอ้ายซะ(ฮักกันD#m พุทธายะ) โอ้โอC#มคาถาดักใD#m

G# | D#m |C# | F# A# |B C# | A#m D#m |G#m C# | F# C# |

F#  เหมือนว่าคาถาของเฮาได้ผลC#แฮงD#m  หน้าเจ้าเริ่มแดงสายตาเริ่มอ่อนC#ไหวD#m  อาหารแบบนี้เป็นหยังบ่ได้C#  เจ้าต้องเป็Bน..ลูกใภ้แม่อ้ายอย่าC#งเดียว

* | ** |

ยืนดักหน้าF# สบตาเจ้าไว้C#โอมจงติดใA#mจฮักกันพุทธายD#mโอ้วาสBนาขอจงเมตตา น้องหล่าC#เป็นคู่เคียงกายอันที่จริF#งบ่มีคาถC#า บ่มีสิชA#mาเวทย์มนต์ใดD#m ๆอ้ายอยาBกสิขอเปิดใจ..C#หล่ามาเป็นเมียอ้ายได้F# C#บ่

*** |

D#m | C# | B | C# | D#m |คอร์ดเพลง คาถาดักใจ เสก เวทมนต์

เนื้อเพลง คาถาดักใจ เสก เวทมนต์แค่เดินสวนทาง เห็นนางแล้วหวั่นไหว ใจมันสั่งการว่าเธอนั้นใช่ หน้าสวยหุ่นบางเหมือนนางในนิยาย ถ้าปล่อยไป ชาติใด๋สิเจอแบบนี้ เหมือนโชคชะตาสั่งว่าให้จัดการ ก่อนสิมีมารแย่งเงาเจ้าไป รวบรวมความกล้าเดินหน้าแล้ววัดใจ สิเป็นจั่งใด๋ มื้อนี้ก็ต้องสมหวัง สิลองใช้วิชาที่ร่ำเรียนมานาน อยู่เขาเหลียงซานสมัยเป็นบ่าว ต้องฟ้าว เสกคาถา ยืนดักหน้า สบตาเจ้าไว้ โอมจงติดใจฮักกันพุทธายะ ลองเบิ่งละหวา เวทมนต์วิชาคาถาดักใจผู้สาว ต่อจากนี้กะจงฮักจงหลง ให้ฮักมั่นคงยืนยงยืนยาว สุขีจงมีแก่เฮา ขอให้เจ้าตกเป็นของอ้าย ฮักกัน พุทธายะ หลงฮักอ้ายซะ ฮักกัน พุทธายะ ฮักอ้ายเถิดนะ ฮักกัน พุทธายะ หลงฮักอ้ายซะ ฮักกัน พุทธายะ โอ้โอมคาถาดักใจ เหมือนว่าคาถาของเฮาได้ผลแฮง หน้าเจ้าเริ่มแดงสายตาเริ่มอ่อนไหว อาหารแบบนี้เป็นหยังบ่ได้ เจ้าต้องเป็นลูกใภ้แม่อ้ายอย่างเดียว ยืนดักหน้า สบตาเจ้าไว้ โอมจงติดใจฮักกันพุทธายะ โอ้วาสนาขอจงเมตตา น้องหล่าเป็นคู่เคียงกาย อันที่จริงบ่มีคาถา บ่มีสิชาเวทย์มนต์ใดๆอ้ายอยากสิขอเปิดใจ หล่ามาเป็นเมียอ้ายได้บ่