แค่อ้ายหวั่น

เบียร์ พร้อมพงษ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Fm | Cm |Fm | Cm |

C# D# | Cm Fm |C# D# | A#m D# | Fm |

บ่แมนหFmาแนวมาว่าให้  บ่แมนว่A#mาบ่เชื่อใจกันแค่D#ใจอ้ายกดดัCmน  คิดไปเบิFmดซุอย่างยามที่เห็D#นเขาเว้ากับน้อC#คือจั่งเขCmาอยากดึง อยากจ่อFmงใจนางให้D#เดินอออกนอกทCmาง  ฮักเฮFmาคักหลาย

เข้าC#ใจอ้ายอยู่เนD#าะ..  บ่Cmแม่นว่าระแวง Fmย้อC#นว่าฮักเจ้าแฮง  เบิ่ดหัวA#mใจ..     D#

แค่อ้ายหวั่C#น  ย่านสิ่งนั้นD#เป็นจริงขึ้นมFmแค่อ้ายหวั่C#น  ย่านเขาพD#าเจ้าเดินG#จากไปแค่อ้ายหวั่C#น.. ว่าวันหนึ่D#ง.. หากC#เจ้าเผลอปัCmนใจอ้าC#ยสิอยู่จั่งใด๋D#  คงเจ็บปางA#mตาย... D#จนเบิ่ดแฮFmงสู้ต่อ...   D#

* | ** |

Fm | A#m |Cm | Fm |

Fm | A#m |Cm | Fm |

Fm | A#m |Cm | Fm |

* | ** |

บ่แมนหFmาแนวมาว่าให้  บ่แมนว่A#mาบ่เชื่อใจกันแค่อยาD#กให้เจ้ายืนยัCmน.. อีกจักเทือไFmด้บ่

ว่าสิจัA#mบมืออ้าย.. บ่ป๋าบ่ปล่อยว่าสิฮัD#ก ว่าสิคอย ว่าสิรFmเข้าD#ใจอ้ายอยู่เนาะ  ที่เอ่ยขCmอ..กะย้อนว่าฮักน้อFmงหลาย

เข้าD#ใจอ้ายอยู่เนาะ  ที่เอ่ยขCmอ..กะย้อนว่าฮักน้อFmงหลาย

Fm | A#m | D# | Fm |