แค่อ้ายหวั่น

 แค่อ้ายหวั่น เบียร์ พร้อมพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่อ้ายหวั่น เบียร์ พร้อมพงษ์

Fm | Cm |Fm | Cm |

C# D# | Cm Fm |C# D# | A#m D# | Fm |

บ่แมนหFmาแนวมาว่าให้  บ่แมนว่A#mาบ่เชื่อใจกันแค่D#ใจอ้ายกดดัCmน  คิดไปเบิFmดซุอย่างยามที่เห็D#นเขาเว้ากับน้อC#คือจั่งเขCmาอยากดึง อยากจ่อFmงใจนางให้D#เดินอออกนอกทCmาง  ฮักเฮFmาคักหลาย

เข้าC#ใจอ้ายอยู่เนD#าะ..  บ่Cmแม่นว่าระแวง Fmย้อC#นว่าฮักเจ้าแฮง  เบิ่ดหัวA#mใจ..     D#

แค่อ้ายหวั่C#น  ย่านสิ่งนั้นD#เป็นจริงขึ้นมFmแค่อ้ายหวั่C#น  ย่านเขาพD#าเจ้าเดินG#จากไปแค่อ้ายหวั่C#น.. ว่าวันหนึ่D#ง.. หากC#เจ้าเผลอปัCmนใจอ้าC#ยสิอยู่จั่งใด๋D#  คงเจ็บปางA#mตาย... D#จนเบิ่ดแฮFmงสู้ต่อ...   D#

* | ** |

Fm | A#m |Cm | Fm |

Fm | A#m |Cm | Fm |

Fm | A#m |Cm | Fm |

* | ** |

บ่แมนหFmาแนวมาว่าให้  บ่แมนว่A#mาบ่เชื่อใจกันแค่อยาD#กให้เจ้ายืนยัCmน.. อีกจักเทือไFmด้บ่

ว่าสิจัA#mบมืออ้าย.. บ่ป๋าบ่ปล่อยว่าสิฮัD#ก ว่าสิคอย ว่าสิรFmเข้าD#ใจอ้ายอยู่เนาะ  ที่เอ่ยขCmอ..กะย้อนว่าฮักน้อFmงหลาย

เข้าD#ใจอ้ายอยู่เนาะ  ที่เอ่ยขCmอ..กะย้อนว่าฮักน้อFmงหลาย

Fm | A#m | D# | Fm |คอร์ดเพลง แค่อ้ายหวั่น เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง แค่อ้ายหวั่น เบียร์ พร้อมพงษ์บ่แมนหาแนวมาว่าให้ บ่แมนว่าบ่เชื่อใจกัน แค่ใจอ้ายกดดัน คิดไปเบิดซุอย่าง ยามที่เห็นเขาเว้ากับน้อง คือจั่งเขาอยากดึง อยากจ่องใจนาง ให้เดินอออกนอกทาง ฮักเฮาคักหลาย เข้าใจอ้ายอยู่เนาะ บ่แม่นว่าระแวง ย้อนว่าฮักเจ้าแฮง เบิ่ดหัวใจ แค่อ้ายหวั่น ย่านสิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมา แค่อ้ายหวั่น ย่านเขาพาเจ้าเดินจากไป แค่อ้ายหวั่น ว่าวันหนึ่ง หากเจ้าเผลอปันใจ อ้ายสิอยู่จั่งใด๋ คงเจ็บปางตาย จนเบิ่ดแฮงสู้ต่อ บ่แมนหาแนวมาว่าให้ บ่แมนว่าบ่เชื่อใจกัน แค่อยากให้เจ้ายืนยัน อีกจักเทือได้บ่ ว่าสิจับมืออ้าย บ่ป๋าบ่ปล่อย ว่าสิฮัก ว่าสิคอย ว่าสิรอ เข้าใจอ้ายอยู่เนาะ ที่เอ่ยขอ กะย้อนว่าฮักน้องหลาย เข้าใจอ้ายอยู่เนาะ ที่เอ่ยขอ กะย้อนว่าฮักน้องหลาย