เขาฮักจะของเด้อ

น้ำค้าง ชไมพร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G Bm | Em |C | D |

ฮู้บ่ว่าGเขาฮักเจ้าขอBmง.. ส่ำใด๋Em..ฮู้บ่ว่าCเขาฮักเจ้าของ.. เหมิDดใจ..ฮู้บ่ว่าGเขาฮักเจ้าขอBmง.. กว่าEmไผ..เพราะว่าหัวCใจ..ฮักแต่เจ้าของ Dฮู้บ่..  D

เขาฮักCเจ้าของเด้Dอ  เขาเจBmอคนที่ใช่EmเขาสิCเอาใจมัดไว้D  สิได้Gบ่..   G7เขาฮักCเจ้าของเด้Dอ  ฮักเจ้าขอBmงบ่มีไผEmถ่อเอามีดCปาดใจเบิ่งD | Dบ่..      ว่าฮักเจ้าขอBmงส่ำใด๋G

Em |

ฮู้บ่ว่าGเขาฮักเจ้าขอBmง.. ส่ำใด๋Em..ฮู้บ่ว่าCเขาฮักเจ้าของ.. หลาDย ๆฮู้บ่ว่าGเขาฮักเจ้าขอBmง.. จนEmสิตาย..ขั้นแม่นว่าCเจ้าของกินได้  สิกินคนDเดียว..  G

ผู้อื่Cน..บ่เกี่Dยว  เขาฮัBmกเจ้าของถ่อนั้Emผู้อื่Cน..บ่สำคัDญ ฮักเจ้าของคGนเดียว  G7สัญญCากับฟ้ากับดาDว..  สิบ่BmเอาไผมาEmเกี่ยวเขาฮักCเจ้าของคนเดีD | Dยว..         ฮู้Gบ่..

G Bm | Em |C | D |G G7 |

เขาฮักCเจ้าของเด้Dอ  เขาเจBmอคนที่ใช่EmเขาสิCเอาใจมัดไว้D  สิได้Gบ่..   G7เขาฮักCเจ้าของเด้Dอ  ฮักเจ้าขอBmงบ่มีไผEmถ่อเอามีดCปาดใจเบิ่งD | Dบ่..      ว่าฮักเจ้าขอBmงส่ำใด๋Em

** |

คันเจ้าขอCงนั้นถิ่มเขาไD | Dป..เขาสิเซาหายใจ.. D    ฮู้Gบ่...

G | Em || C D | G || G |