เขาฮักจะของเด้อ

 เขาฮักจะของเด้อ น้ำค้าง ชไมพร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขาฮักจะของเด้อ น้ำค้าง ชไมพร

G Bm | Em |C | D |

ฮู้บ่ว่าGเขาฮักเจ้าขอBmง.. ส่ำใด๋Em..ฮู้บ่ว่าCเขาฮักเจ้าของ.. เหมิDดใจ..ฮู้บ่ว่าGเขาฮักเจ้าขอBmง.. กว่าEmไผ..เพราะว่าหัวCใจ..ฮักแต่เจ้าของ Dฮู้บ่..  D

เขาฮักCเจ้าของเด้Dอ  เขาเจBmอคนที่ใช่EmเขาสิCเอาใจมัดไว้D  สิได้Gบ่..   G7เขาฮักCเจ้าของเด้Dอ  ฮักเจ้าขอBmงบ่มีไผEmถ่อเอามีดCปาดใจเบิ่งD | Dบ่..      ว่าฮักเจ้าขอBmงส่ำใด๋G

Em |

ฮู้บ่ว่าGเขาฮักเจ้าขอBmง.. ส่ำใด๋Em..ฮู้บ่ว่าCเขาฮักเจ้าของ.. หลาDย ๆฮู้บ่ว่าGเขาฮักเจ้าขอBmง.. จนEmสิตาย..ขั้นแม่นว่าCเจ้าของกินได้  สิกินคนDเดียว..  G

ผู้อื่Cน..บ่เกี่Dยว  เขาฮัBmกเจ้าของถ่อนั้Emผู้อื่Cน..บ่สำคัDญ ฮักเจ้าของคGนเดียว  G7สัญญCากับฟ้ากับดาDว..  สิบ่BmเอาไผมาEmเกี่ยวเขาฮักCเจ้าของคนเดีD | Dยว..         ฮู้Gบ่..

G Bm | Em |C | D |G G7 |

เขาฮักCเจ้าของเด้Dอ  เขาเจBmอคนที่ใช่EmเขาสิCเอาใจมัดไว้D  สิได้Gบ่..   G7เขาฮักCเจ้าของเด้Dอ  ฮักเจ้าขอBmงบ่มีไผEmถ่อเอามีดCปาดใจเบิ่งD | Dบ่..      ว่าฮักเจ้าขอBmงส่ำใด๋Em

** |

คันเจ้าขอCงนั้นถิ่มเขาไD | Dป..เขาสิเซาหายใจ.. D    ฮู้Gบ่...

G | Em || C D | G || G |คอร์ดเพลง เขาฮักจะของเด้อ น้ำค้าง ชไมพร

เนื้อเพลง เขาฮักจะของเด้อ น้ำค้าง ชไมพรฮู้บ่ว่าเขาฮักเจ้าของ ส่ำใด๋ ฮู้บ่ว่าเขาฮักเจ้าของ เหมิดใจ ฮู้บ่ว่าเขาฮักเจ้าของ กว่าไผ เพราะว่าหัวใจฮักแต่เจ้าของ ฮู้บ่ เขาฮักเจ้าของเด้อ เขาเจอคนที่ใช่ เขาสิเอาใจมัดไว้ สิได้บ่ เขาฮักเจ้าของเด้อ ฮักเจ้าของบ่มีไผถ่อ เอามีดปาดใจเบิ่งบ่ ว่าฮักเจ้าของส่ำใด๋ ฮู้บ่ว่าเขาฮักเจ้าของ ส่ำใด๋ ฮู้บ่ว่าเขาฮักเจ้าของ หลายๆฮู้บ่ว่าเขาฮักเจ้าของ จนสิตาย ขั้นแม่นว่าเจ้าของกินได้ สิกินคนเดียว ผู้อื่นบ่เกี่ยว เขาฮักเจ้าของถ่อนั้น ผู้อื่นบ่สำคัญ ฮักเจ้าของคนเดียว สัญญากับฟ้ากับดาว สิบ่เอาไผมาเกี่ยว เขาฮักเจ้าของคนเดียว ฮู้บ่ เขาฮักเจ้าของเด้อ เขาเจอคนที่ใช่ เขาสิเอาใจมัดไว้ สิได้บ่ เขาฮักเจ้าของเด้อ ฮักเจ้าของบ่มีไผถ่อ เอามีดปาดใจเบิ่งบ่ ว่าฮักเจ้าของส่ำใด๋ คันเจ้าของนั้นถิ่มเขาไป เขาสิเซาหายใจ ฮู้บ่