เขาฮักเจ้าของ

 เขาฮักเจ้าของ เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขาฮักเจ้าของ เพชร สหรัตน์

C# Fm | A#m Fm |F# Fm | D#m | G# |

คั่นมันฝืนหลC#าย กะบ่เป็นหยFmังถ้าบอกว่าฮักกัA#mนมันยากต่อใจFmเพิ่นเขาสิฮักF#คือเก่า ถึงเจ็บสิกอFmงเจิ้นเทินเขายัD#mงบ่พร้อมสิเดิน..ออกจากวงG#ฮัก

เขาเข้าใจเจ้าขอC#ง ที่มีคนใหFmม่เจ้าของถิ่มเขาไA#mป บ่เสียใจ บ่โทษFmเพิ่นเขาบ่แม่F#นคนโง่ แค่เขายังฮักFmเหลือเกินเจ้าขอD#mงเข้าใจเด้อเพิ่น อย่าเพิ่งรำG#คาญ

ขอแค่เขF#าได้ฮักเจ้าขอG#ง..ได้แบบเจ้าขอFmงฮักเขาคนนั้A#mสิบ่เฮ็F#ดให้เจ้าของรำคาG#ญ เขาขอได้C#บ่

บ่ต้อC#7งลดโตมาฮัF#ก  ให้เฮ็ดคือคนG#บ่ฮู้จักกะไFmด้เจ้าของบ่ต้องวุ่นใD#mจ  เขายอมรับได้G#..ว่าไผคือตัวC#จริงขอเป็C#7นแค่ตัวสำรอF#ง  ฮู้ว่าเจ้าขอG#ง..ให้เขFmามาเป็นตัวA#mจริงเขาพร้อD#mมจะอยู่นิ่ง ๆG# เมื่อตัวจริงเจ้าขอC#งมา

F# G# | Fm A#m |F# G# | C# |F# G# | Fm A#m |D#m G# | C# |

บ่แม่นตัวจริC#ง แค่ตัวสำรองFmเขากะฮักเจ้าขอA#mง ยอมได้แม้ใจFmหมุ่นลมหายใจF#สุดท้าย ก่อนเขาสิกลาFmยเป็นฝุ่นขอแค่D#mได้ฮักไปขุ่น ๆ พอเป็นบุญต่อหัวG#ใจ

* | ** |

ขอเป็C#7นแค่ตัวสำรอF#ง  ฮู้ว่าเจ้าขอG#ง..ให้เขFmามาเป็นตัวA#mจริงเขาพร้อD#mมจะอยู่นิ่ง ๆG# เมื่อตัวจริงเจ้าขอC#งมา

เขาพร้อD#mมจะอยู่นิ่ง ๆG#   เมื่อตัวจริงเจ้าของมC#คอร์ดเพลง เขาฮักเจ้าของ เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง เขาฮักเจ้าของ เพชร สหรัตน์คั่นมันฝืนหลาย กะบ่เป็นหยัง ถ้าบอกว่าฮักกันมันยากต่อใจเพิ่น เขาสิฮักคือเก่า ถึงเจ็บสิกองเจิ้นเทิน เขายังบ่พร้อมสิเดินออกจากวงฮัก เขาเข้าใจเจ้าของ ที่มีคนใหม่ เจ้าของถิ่มเขาไป บ่เสียใจ บ่โทษเพิ่น เขาบ่แม่นคนโง่ แค่เขายังฮักเหลือเกิน เจ้าของเข้าใจเด้อเพิ่น อย่าเพิ่งรำคาญ ขอแค่เขาได้ฮักเจ้าของ ได้แบบเจ้าของฮักเขาคนนั้น สิบ่เฮ็ดให้เจ้าของรำคาญ เขาขอได้บ่ บ่ต้องลดโตมาฮัก ให้เฮ็ดคือคนบ่ฮู้จักกะได้ เจ้าของบ่ต้องวุ่นใจ เขายอมรับได้ว่าไผคือตัวจริง ขอเป็นแค่ตัวสำรอง ฮู้ว่าเจ้าของ ให้เขามาเป็นตัวจริง เขาพร้อมจะอยู่นิ่งๆเมื่อตัวจริงเจ้าของมา บ่แม่นตัวจริง แค่ตัวสำรอง เขากะฮักเจ้าของ ยอมได้แม้ใจหมุ่น ลมหายใจสุดท้าย ก่อนเขาสิกลายเป็นฝุ่น ขอแค่ได้ฮักไปขุ่นๆพอเป็นบุญต่อหัวใจ ขอเป็นแค่ตัวสำรอง ฮู้ว่าเจ้าของ ให้เขามาเป็นตัวจริง เขาพร้อมจะอยู่นิ่งๆเมื่อตัวจริงเจ้าของมา เขาพร้อมจะอยู่นิ่งๆเมื่อตัวจริงเจ้าของมา