คาดสิเจ็บ

ชัย ธนาพันธ์, ท้าวคำหอม, นันท์ ธนากร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Fm |

คั่นคึดว่Fmาอ้ายบ่แมน เจ้ากะไD#บ่ต้องคิD#ดหยังหลาย อ้ายบ่ตาFmยดอกเมื่อเจ้าเจFmอคนที่คิดว่าเขาดีD#พอสิบ่อ้อD#นวอนขอให้หลูFmโตน

Fm | C# |Fm | C# |

Fmนหมดใจ เฮ็ดจั่งใด๋D#ก็ไปอยู่ดีบ๋าฟ้C#า บ๋าธรณี  กะมีค่Fmาส่ำเก่ามัFmนอยู่อยาก ย้อนว่าเจ้D#าฮักเขาบ่ต้องโอ้C#ต้องอ่าว คั่นสิไC

คั่นฮักเขFmา เจ้ากะไปสา อย่D#าคึดหลายอกฮักบ่C#ถึงตายดอกอ้ายว่Cคั่นบ่สFmมศักดิศรี กะให้หนีD#จากกันที่ผ่านมาC#คึดว่าฝันท่อนั้นล่Cคั่นเจ้าไFmปได้สวย ถึงใจต้อD#งป่วยปีสิยอมเจ็C#บโดยดี บ่โอ้อ่าCสิบ่ทวFmงวาสนา เมื่อผลD#าบ่หลายถึงสิเจ็บC#รอดตาย อ้ายสิคึC | Cดว่า..    คาดสิFm | Fmเจ็บ

** |

Fm | C# |D# | G# C |Fm | C# |D# | D# |

คั่นฮักเขFmา เจ้ากะไปสา อย่D#าคึดหลายอกฮักบ่C#ถึงตายดอกอ้ายว่Cคั่นบ่สFmมศักดิศรี กะให้หนีD#จากกันที่ผ่านมาC#คึดว่าฝันท่อนั้นล่Cคั่นเจ้าไFmปได้สวย ถึงใจต้อD#งป่วยปีสิยอมเจ็C#บโดยดี บ่โอ้อ่าCสิบ่ทวFmงวาสนา เมื่อผลD#าบ่หลายถึงสิเจ็บC#รอดตาย อ้ายสิคึดD#ว่า..  D#

*** | * |