กี่วันกี่คืนก็เหงา

 กี่วันกี่คืนก็เหงา บอสซ่าส์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กี่วันกี่คืนก็เหงา บอสซ่าส์

D | D |Bm | Bm |

D | D |Bm | Bm |

มองดูตัวเอF#mงที่ยังคงอ้างว้าBmง..    ไEmม่ มี ทาAง ใด ๆDมองดูใคร ๆF#m  ใจก็ยิ่งเหBmงา..  เรEmาไม่มีใครสนใจA

กี่วันGที่ผ่านพ้น  กี่คืF#mนที่เหน็บหนBmาวมัEmนทรมาAนในหัวใD F#ต้องกาGรใครสักคน สักคF#mนที่เข้าBmใจไม่Emมีใคร..เข้าใจAฉันสักคน.. A

กี่วันก็เหงDา  กี่คืนก็เหF#mงาเหมือนฉันเดียวดBmาย..  มัEmนทรมาAกี่คืนที่เหงDา  เจ็บจนร้องไF#mห้เมื่อไม่มีใคBmร..  ไม่EmมีสักคนAจะมาสนใจ(D)

D | D |Bm | Bm |

อีกนานสักเท่าF#mไร.. กว่าใจจะได้BmพบใคEmรสักคนAที่เข้าใจDไม่รู้วันนั้F#mน.. มันจะอีกนานBmไหมหรืEmอว่ามันไม่มีทาA

* | ** |

G แค่เพียงแค่ใคF#mรสักคน..ที่จะเข้าใEmได้ยินไหAม...      A

G | F#m Bm |Em | A | A |

** |

Emม่มีสักคนAจะมาเข้าใจ

D | D |Bm | Bm |คอร์ดเพลง กี่วันกี่คืนก็เหงา บอสซ่าส์

เนื้อเพลง กี่วันกี่คืนก็เหงา บอสซ่าส์มองดูตัวเองที่ยังคงอ้างว้าง ไม่ มี ทาง ใดๆมองดูใครๆใจก็ยิ่งเหงา เราไม่มีใครสนใจ กี่วันที่ผ่านพ้น กี่คืนที่เหน็บหนาว มันทรมานในหัวใจ ต้องการใครสักคน สักคนที่เข้าใจ ไม่มีใครเข้าใจฉันสักคน กี่วันก็เหงา กี่คืนก็เหงา เหมือนฉันเดียวดาย มันทรมาน กี่คืนที่เหงา เจ็บจนร้องไห้ เมื่อไม่มีใคร ไม่มีสักคนจะมาสนใจ อีกนานสักเท่าไร กว่าใจจะได้พบ ใครสักคนที่เข้าใจ ไม่รู้วันนั้น มันจะอีกนานไหม หรือว่ามันไม่มีทาง แค่เพียงแค่ใครสักคนที่จะเข้าใจ ได้ยินไหม ไม่มีสักคนจะมาเข้าใจ