กี่วันกี่คืนก็เหงา

บอสซ่าส์, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D | D |Bm | Bm |

D | D |Bm | Bm |

มองดูตัวเอF#mงที่ยังคงอ้างว้าBmง..    ไEmม่ มี ทาAง ใด ๆDมองดูใคร ๆF#m  ใจก็ยิ่งเหBmงา..  เรEmาไม่มีใครสนใจA

กี่วันGที่ผ่านพ้น  กี่คืF#mนที่เหน็บหนBmาวมัEmนทรมาAนในหัวใD F#ต้องกาGรใครสักคน สักคF#mนที่เข้าBmใจไม่Emมีใคร..เข้าใจAฉันสักคน.. A

กี่วันก็เหงDา  กี่คืนก็เหF#mงาเหมือนฉันเดียวดBmาย..  มัEmนทรมาAกี่คืนที่เหงDา  เจ็บจนร้องไF#mห้เมื่อไม่มีใคBmร..  ไม่EmมีสักคนAจะมาสนใจ(D)

D | D |Bm | Bm |

อีกนานสักเท่าF#mไร.. กว่าใจจะได้BmพบใคEmรสักคนAที่เข้าใจDไม่รู้วันนั้F#mน.. มันจะอีกนานBmไหมหรืEmอว่ามันไม่มีทาA

* | ** |

G แค่เพียงแค่ใคF#mรสักคน..ที่จะเข้าใEmได้ยินไหAม...      A

G | F#m Bm |Em | A | A |

** |

Emม่มีสักคนAจะมาเข้าใจ

D | D |Bm | Bm |