คอยน้องที่ช่องเม็ก

 คอยน้องที่ช่องเม็ก มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คอยน้องที่ช่องเม็ก มนต์แคน แก่นคูน

Em | Em |Am D | Em |

Em | Em |G | G |

G | Em |G Bm | Em |

สาวลาวใต้Em..เฮ็ดบาปหัวใจอ้ายแท้หนEmสัญญDาที่ด่านตมEm. ช่องเม็กว่ารDอ บ่มีEmค่าลางานเมื่อบ้าAmน..ปากเซคราวนั้BmนนัดวันกลับมAmทิ้งบ่าวอุบลคนคอยสัญญBmา สิเป็นบ้าทำBmใจ

กะดนพอได้Em..ที่ผูกหัวใจเฮาไว้ด้วยกัEmสาวลาDวข้ามมาทำงาEmน..ที่ร้านอาหาDร ได้เคียงEmใกล้คือลืมไวแAmท้  ไปแล้วบ่แคBmร์ บ่โทร บ่ไลAmน์คิดฮอดโทรหา เป็นตาเหลือใBmจ จั๊กให้ผู้ใด๋DตอบGมา

Em | Em |Em | Em |

ถือดอกจำAmปา..ยืนรอเกาะรั้วกรงEmเหล็กที่ด่านตม.ช่องเม็Cก จนตำรวDจตม.แนมGหน้าเป็นจังใด๋น้Aอ สาวลาวเจ้าจั่งบ่มEmหรือบ่าวลาวใต้A..จูงเข้าพาขวัญแล้วEmหนาจึงลบจึงลืมสัญญAmา จนลืมไปว่Dา..เคยเป็นแฟนBmใคร

สาวลาวใต้Em..เฮ็ดบาปหัวใจของอ้ายแท้เEmด้คิดฮอDดผู้สาวปากเEmซ  เฮ็ดจังใดเด๋DสิลืมไEmด้ไทยลาวเต็มที่Am  เปิดเออีซีBm  ติดต่อกันง่าAmแต่เป็นหยังสัญญาณหัวใBmจ..ผู้สาวลาวใD Gต้..จังให้อ้ายรอ

Em | Em |Am | Am |

G D | G |

** |

G | Em || G Bm | Em || Em |คอร์ดเพลง คอยน้องที่ช่องเม็ก มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง คอยน้องที่ช่องเม็ก มนต์แคน แก่นคูนสาวลาวใต้เฮ็ดบาปหัวใจอ้ายแท้หนอ สัญญาที่ด่านตม ช่องเม็กว่ารอ บ่มีค่า ลางานเมื่อบ้านปากเซคราวนั้นนัดวันกลับมา ทิ้งบ่าวอุบลคนคอยสัญญา สิเป็นบ้าทำใจ กะดนพอได้ที่ผูกหัวใจเฮาไว้ด้วยกัน สาวลาวข้ามมาทำงานที่ร้านอาหาร ได้เคียงใกล้ คือลืมไวแท้ ไปแล้วบ่แคร์ บ่โทร บ่ไลน์ คิดฮอดโทรหา เป็นตาเหลือใจ จั๊กให้ผู้ใด๋ตอบมา ถือดอกจำปายืนรอเกาะรั้วกรงเหล็ก ที่ด่านตมช่องเม็ก จนตำรวจตมแนมหน้า เป็นจังใด๋น้อ สาวลาวเจ้าจั่งบ่มา หรือบ่าวลาวใต้จูงเข้าพาขวัญแล้วหนา จึงลบจึงลืมสัญญา จนลืมไปว่าเคยเป็นแฟนใคร สาวลาวใต้เฮ็ดบาปหัวใจของอ้ายแท้เด้ คิดฮอดผู้สาวปากเซ เฮ็ดจังใดเด๋สิลืมได้ ไทยลาวเต็มที่ เปิดเออีซี ติดต่อกันง่าย แต่เป็นหยังสัญญาณหัวใจผู้สาวลาวใต้ จังให้อ้ายรอ