ขอเป็นตัวเลือก

กะลา, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G | D |C | D |

G  เผื่อใจไว้Emก่อน อย่าเพิ่งCทุ่มเทให้ฉันDเลยG  ฉันอาจตEmกเป็นจำเลCย..เรื่องทำเธอเสียDใจBm  หากไม่เป็Emนดั่งเธอหวัAmง ที่ตั้งDใจวาดเอาไว้G  สุดท้าEmยคงต้องกลCายเป็นผู้ร้าDยทำลายเธอ

G Em | C D |

G  อยากทำเพื่อEmเธอ อยากเป็นCดั่งคนที่เธอDหวังG  แต่ว่าใจEmฉันยังหวั่Cน หวั่นทำเธอคอยDเก้อBm  กับใจเธEmอที่ให้ฉัAmน มันมากมาDยซะล้นเอ่C  ยิ่งมาDกก็ยิ่งกลัG

เผื่อใจเอาไAmว้ก่อน..เธDอ ยังไม่สายBm..ให้EmโอกาสใAmจ..เธอลองมองใคDรนอกจากฉัGขอEmยอมเป็นหนึ่Amง..ในตัวเลืDอกของคBmนที่เธอฝัEmเพียงแค่นั้นAก่อน  อย่าทุ่มDความสำคัญ..  D

G ทนรอสักEmหน่อย ปล่อยให้CเวลาบอกหัDวใจG  ฉันคนนี้Emที่เป็นไปC ใช่ไหมที่ต้อDงการBm  ให้ความรัEmกเป็นหนังสืAmอ เพียงแค่เธDอค่อย ๆ อ่าC  ค้นหDาใจของเธG

* |

Bm  เจ็บคงมีที่เพียงฉัCนและเธอD..Bm  แต่เพื่อแลกกับคำตEm Dอบ  ตีกรCอบ..ให้เธอได้เจAmอคนที่D | Dดี

G Em | C D |G Em | C D |

Bm Em | Am D |G Em | C D | G |

* | ** |

Bm  ให้ความรัEmกเป็นหนังสืAmอ เพียงแค่เธDอค่อย ๆ อ่าC  ค้นหDาใจของเธG