ขอเป็นตัวเลือก

 กะลา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอเป็นตัวเลือก กะลา KALA

G | D |C | D |

G  เผื่อใจไว้Emก่อน อย่าเพิ่งCทุ่มเทให้ฉันDเลยG  ฉันอาจตEmกเป็นจำเลCย..เรื่องทำเธอเสียDใจBm  หากไม่เป็Emนดั่งเธอหวัAmง ที่ตั้งDใจวาดเอาไว้G  สุดท้าEmยคงต้องกลCายเป็นผู้ร้าDยทำลายเธอ

G Em | C D |

G  อยากทำเพื่อEmเธอ อยากเป็นCดั่งคนที่เธอDหวังG  แต่ว่าใจEmฉันยังหวั่Cน หวั่นทำเธอคอยDเก้อBm  กับใจเธEmอที่ให้ฉัAmน มันมากมาDยซะล้นเอ่C  ยิ่งมาDกก็ยิ่งกลัG

เผื่อใจเอาไAmว้ก่อน..เธDอ ยังไม่สายBm..ให้EmโอกาสใAmจ..เธอลองมองใคDรนอกจากฉัGขอEmยอมเป็นหนึ่Amง..ในตัวเลืDอกของคBmนที่เธอฝัEmเพียงแค่นั้นAก่อน  อย่าทุ่มDความสำคัญ..  D

G ทนรอสักEmหน่อย ปล่อยให้CเวลาบอกหัDวใจG  ฉันคนนี้Emที่เป็นไปC ใช่ไหมที่ต้อDงการBm  ให้ความรัEmกเป็นหนังสืAmอ เพียงแค่เธDอค่อย ๆ อ่าC  ค้นหDาใจของเธG

* |

Bm  เจ็บคงมีที่เพียงฉัCนและเธอD..Bm  แต่เพื่อแลกกับคำตEm Dอบ  ตีกรCอบ..ให้เธอได้เจAmอคนที่D | Dดี

G Em | C D |G Em | C D |

Bm Em | Am D |G Em | C D | G |

* | ** |

Bm  ให้ความรัEmกเป็นหนังสืAmอ เพียงแค่เธDอค่อย ๆ อ่าC  ค้นหDาใจของเธGคอร์ดเพลง ขอเป็นตัวเลือก กะลา KALA

เนื้อเพลง ขอเป็นตัวเลือก กะลา KALAเผื่อใจไว้ก่อน อย่าเพิ่งทุ่มเทให้ฉันเลย ฉันอาจตกเป็นจำเลยเรื่องทำเธอเสียใจ หากไม่เป็นดั่งเธอหวัง ที่ตั้งใจวาดเอาไว้ สุดท้ายคงต้องกลายเป็นผู้ร้ายทำลายเธอ อยากทำเพื่อเธอ อยากเป็นดั่งคนที่เธอหวัง แต่ว่าใจฉันยังหวั่น หวั่นทำเธอคอยเก้อ กับใจเธอที่ให้ฉัน มันมากมายซะล้นเอ่อ ยิ่งมากก็ยิ่งกลัว เผื่อใจเอาไว้ก่อนเธอ ยังไม่สาย ให้โอกาสใจเธอลองมองใครนอกจากฉัน ขอยอมเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนที่เธอฝัน เพียงแค่นั้นก่อน อย่าทุ่มความสำคัญ ทนรอสักหน่อย ปล่อยให้เวลาบอกหัวใจ ฉันคนนี้ที่เป็นไป ใช่ไหมที่ต้องการ ให้ความรักเป็นหนังสือ เพียงแค่เธอค่อยๆอ่าน ค้นหาใจของเธอ เจ็บคงมีที่เพียงฉันและเธอ แต่เพื่อแลกกับคำตอบ ตีกรอบให้เธอได้เจอคนที่ดี ให้ความรักเป็นหนังสือ เพียงแค่เธอค่อยๆอ่าน ค้นหาใจของเธอ