ขึ้นหวัน

 ขึ้นหวัน ธีเดช ทองอภิชาติ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขึ้นหวัน ธีเดช ทองอภิชาติ

Bm | G |A | A |

Bm | G |A | D | A |

เป็นธรรมดDาของคนหน้าตAาไม่หล่อเหมือนBmเราพอจีบใครเขDา เขาก็ไม่แลAแม้แต่หางBmตาเลยใช้ชีวิDตโดดเดี่ยวเดียวดาAยลำพังเรื่อยBmมาเคยแซวเเก้วตEmา  แต่น้องว่าหน้าตาเหมือนAโจร

นับว่าโชคดีD วันนี้ยังมีAเพื่อนเข้าใจBmเราพอได้คลายเหDงา ชีวิตโหม่เรAาหรอยไปวันBm ๆหัวเข้าเฝ้าหนDำ ตกเย็นหัวคA่ำ เขรถยกBmล้อกลางคืนช่วยพ่Emอ.. กรีดยางหาเบี้ยใสAมัน

ไม่ได้เรียBmน เพราะบ้านจน กรีดยางจ้าGงกันทั้งครัวผมเผ้าเนื้อตัAวก็เลยมอมแมมไม่สดใสA..ดูไม่ดีBm  ไม่เข้าตา  ชาวบ้านด่Gา..ว่าเสเพลเป็นเด็กเกเAร เป็นคนเสเพล ไม่ติดไหA | Aน..

ถึงใครว่าเราเป้นเด็กกาGงหลางกะไม่ได้ลักขี้ยาAง  หรือว่าลักแทงปาล์มสวนBmใครBm  ไม่เคยคิดลักใบท่อมบ้านEmไหนโค้กยาแก้ไGอ  นำ้แข็งไม่แพง อย่าไปยุ่งAมันA  กะขึ้นหวั่นได้เหมือนเD | Aรา...

* | ** | *** |

G | A |Bm | Bm |Em | G |A | A |

** | *** |

กะขึ้นหวั่นได้เหมือนเรDา...

Bm | G | A || A | D |คอร์ดเพลง ขึ้นหวัน ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อเพลง ขึ้นหวัน ธีเดช ทองอภิชาติเป็นธรรมดาของคนหน้าตาไม่หล่อเหมือนเรา พอจีบใครเขา เขาก็ไม่แลแม้แต่หางตา เลยใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายลำพังเรื่อยมา เคยแซวเเก้วตา แต่น้องว่าหน้าตาเหมือนโจร นับว่าโชคดี วันนี้ยังมีเพื่อนเข้าใจเรา พอได้คลายเหงา ชีวิตโหม่เราหรอยไปวันๆหัวเข้าเฝ้าหนำ ตกเย็นหัวค่ำ เขรถยกล้อ กลางคืนช่วยพ่อ กรีดยางหาเบี้ยใสมัน ไม่ได้เรียน เพราะบ้านจน กรีดยางจ้างกันทั้งครัว ผมเผ้าเนื้อตัวก็เลยมอมแมมไม่สดใส ดูไม่ดี ไม่เข้าตา ชาวบ้านด่าว่าเสเพล เป็นเด็กเกเร เป็นคนเสเพล ไม่ติดไหน ถึงใครว่าเราเป้นเด็กกางหลาง กะไม่ได้ลักขี้ยาง หรือว่าลักแทงปาล์มสวนใคร ไม่เคยคิดลักใบท่อมบ้านไหน โค้กยาแก้ไอ นำ้แข็งไม่แพง อย่าไปยุ่งมัน กะขึ้นหวั่นได้เหมือนเรา กะขึ้นหวั่นได้เหมือนเรา