ควันเหงา

 ควันเหงา โอปอ ประพุทธ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ควันเหงา โอปอ ประพุทธ์

E | E |A | A |

E | E |A | A |

ในวันที่พบEเจอคนมากมายง่ายดายแค่ปลายนิ้Aว..แตะแต่ทุก ๆ วัEน ตัวฉันนั้นยังต้องกลับไปนอAน..คนเดียวถ้าหากว่าทักEเธอไปแล้วเราจะมีโอกาสได้พAบ..กันไหมอยู่อย่างอ้างว้าEงเรื่อยไปเดี๋ยวใจจะชินกับการไม่มีใครให้เอAา..ใจใส่

E | E |A | A |

ส่งมือให้ฉัC#mน แล้วไป.. จากตรงDนี้..จะร้ายหรือดีก็ยัC#mงมีเรา..

หากว่ายังเหEงา และยังเดียวดายเมื่อไหร่จะหาC#mย..  ก็ยังไม่รู้ออกไปเจอAผู้คนมากมาย ก็ยังเหมือนเดิEหากว่าเธอเหEงา แบบว่าเดียวดายอย่าเก็บมันเอาไC#mว้.. บอกกันได้ไหมจะยินดีAให้เธอระบาย เพราะว่าฉันBก็เหงาเหมือนกัน

ให้เธอรู้C#mว่ายังมีฉันที่พร้อมจะแบ่งปัF#น..หัวใจจะเป็นไปได้ไหGmaj7มให้เราได้อยู่ใกล้ ๆและความเหBsus4งาหายไปเปลี่ยน..กลายเป็นควัน

E | E |A | A |

E | E |A | A |

F# | F# |A | A |

* |

หากว่ายังเหEงา และยังเดียวดายเมื่อไหร่จะหาC#mย..  ก็ยังไม่รู้ออกไปเจอAผู้คนมากมาย ก็ยังเหมือนเดิEหากว่าเธอเหEงา แบบว่าเดียวดายอย่าเก็บมันเอาไC#mว้.. บอกกันได้ไหมจะยินดีAให้เธอระบายเพราะว่าฉัBนก็เหงาเหมือนกัน..C

หากว่ายังเหFงา และยังเดียวดายเมื่อไหร่จะหาDmย..  ก็ยังไม่รู้ออกไปเจอA#ผู้คนมากมาย ก็ยังเหมือนเดิFหากว่าเธอเหFงา แบบว่าเดียวดายอย่าเก็บมันเอาไDmว้.. บอกกันได้ไหมจะยินดีA#ให้เธอระบาย เพราะว่าฉันCก็เหงาเหลือเกิน

F | F | A# | A# | ( x4 )คอร์ดเพลง ควันเหงา โอปอ ประพุทธ์

เนื้อเพลง ควันเหงา โอปอ ประพุทธ์ในวันที่พบเจอคนมากมาย ง่ายดายแค่ปลายนิ้วแตะ แต่ทุกๆวัน ตัวฉันนั้นยังต้องกลับไปนอนคนเดียว ถ้าหากว่าทักเธอไป แล้วเราจะมีโอกาสได้พบกันไหม อยู่อย่างอ้างว้างเรื่อยไป เดี๋ยวใจจะชินกับการไม่มีใครให้เอาใจใส่ ส่งมือให้ฉัน แล้วไป จากตรงนี้ จะร้ายหรือดีก็ยังมีเรา หากว่ายังเหงา และยังเดียวดาย เมื่อไหร่จะหาย ก็ยังไม่รู้ ออกไปเจอผู้คนมากมาย ก็ยังเหมือนเดิม หากว่าเธอเหงา แบบว่าเดียวดาย อย่าเก็บมันเอาไว้ บอกกันได้ไหม จะยินดีให้เธอระบาย เพราะว่าฉันก็เหงาเหมือนกัน ให้เธอรู้ว่ายังมีฉันที่พร้อมจะแบ่งปันหัวใจ จะเป็นไปได้ไหมให้เราได้อยู่ใกล้ๆและความเหงาหายไปเปลี่ยนกลายเป็นควัน หากว่ายังเหงา และยังเดียวดาย เมื่อไหร่จะหาย ก็ยังไม่รู้ ออกไปเจอผู้คนมากมาย ก็ยังเหมือนเดิม หากว่าเธอเหงา แบบว่าเดียวดาย อย่าเก็บมันเอาไว้ บอกกันได้ไหม จะยินดีให้เธอระบาย เพราะว่าฉันก็เหงาเหมือนกัน หากว่ายังเหงา และยังเดียวดาย เมื่อไหร่จะหาย ก็ยังไม่รู้ ออกไปเจอผู้คนมากมาย ก็ยังเหมือนเดิม หากว่าเธอเหงา แบบว่าเดียวดาย อย่าเก็บมันเอาไว้ บอกกันได้ไหม จะยินดีให้เธอระบาย เพราะว่าฉันก็เหงาเหลือเกิน