แล้วอ้ายล่ะ

ตรี ชัยณรงค์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Bm | F#m |G | A |

G A | F#m Bm |Em | A |

ฮักเฮาเก่Dา.. เกินเอามาซ่อมแล้วบ้F#mยามนัดพ้Bmอ คือจั่งเว้าฮอดแต่เขAดีจั่งซั่Dน ดีจั่งซี่ แทบทุกเรื่อF#mงราวคำว่าเBmรา..ลบถิ่มแล้วบ้อคนAไค

ออกหน้Gาออกตา ปานอ้าAยเป็นตอบ่งึF#mดบ่ง้อ เว้าหยัBmงกะดายหรือว่Emาตอนนี้หัวใจ.. ยกให้เขAา..เบิ่ดแล้วน้อDงหล่า..    F#

แล้วอ้ายล่Gะ แล้วอ้ายเด้  อ้าF#mยเฮ็ดผิดอิหยังมื้Emอนี้น้องคือจั่ง.. เฮ็ดคืDอบ่หัวซF#แล้วอ้ายล่Gะ แล้วอ้ายเด้  เบิดคักแล้F#mวหรือบ่เคยมีBmค่าคือเฮ็Emดกับอ้ายปานว่า..คนAที่..บ่เคยฮักDกัน.. A

ฮักเฮาเก่Dา.. เกินเอามาซ่อมแล้วบ้F#mคือบ่คึดพ้Bmอ  หลูโตนแนน้อคนAไค

* | ** |

D | F#m |G | A |G | A | D |

แล้วอ้ายล่Gะ แล้วอ้ายเด้  อ้าF#mยเฮ็ดผิดอิหยังมื้Emอนี้น้องคือจั่ง.. เฮ็ดคืDอบ่หัวซF#แล้วอ้ายล่Gะ แล้วอ้ายเด้...  F#m    มันคงเบิดค่Bmจั่งเฮ็Emดกับอ้ายปานว่า..คนที่A.. บ่เคยฮักDกัน..  A

จั่งเฮ็Emดกับอ้ายปานว่า คนAที่.. บ่เคยฮักกัน..

D | Dsus2 |