เลิกรา

แมว จิรศักดิ์, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C | Fmaj7 |Dm7 | G |

เธอกับเขCา.. เกินเลEmยไม่เคยได้คิAmปล่อยความใกล้ชิDmด.. ทำร้ายใจเราเรื่อGยมาหลบความจริCง.. ที่เรEmาต่างมีปัญหAmาเย็นชC7ดื้อต่อกัFน.. จนมันยากเกินGดูแล

F เจ็บปวดที่เราGไว้ใจ   Em  ยอมทนเหนื่อยใจAmเรื่อยมาF อยากจบปัญหDmาแล้วไปจากกัG

ขอให้ทิ้Cง  ทิ้งกัEmน อย่ามีเยื่อใAmตัAmด..  ใGจ..  ใFห้.. จDmบ  อย่าอยู่อย่าเป็นห่วงกัGส่วนฉันคนนี้C.. ก็คงEmเศร้าใจไม่นาAmอย่Amา.. ทำG..  สFง.. สาDmร  แกล้งดีให้ฉัGน.. ตายใจC

G |

หากตัวเธCอ.. ยังพG/Bอที่จะได้คิAmอยากฝากสักนิDmด  ให้คิดว่าเธอเลือกGใครหากเลือกเขCา  ตัวเรG/Bาไม่มีปัญหAmาคาใจC7ให้จบกัFน  ต่อไปก็คGงเลิกรา

* | ** |

E | Am |Dm7 | G |

E | Am |Dm7 | G |

* | ** |

ตัDmวเธอคงพอใGจ  ที่เลิกรCา..